Geïntegreerd rekenen en tekenen vanuit de praktijk met BIM Expert

Als specialist in bouw- en constructieadvies begeleidt Borreman Constructie Adviesbureau het constructief ontwerp van woningen, appartementen en utiliteitsgebouwen zoals bedrijfshallen, kantoorpanden, loodsen en winkelpanden. Omdat tijdens de uitvoering vaak nog wel zaken veranderen of meer aandacht nodig hebben, beperkt de begeleiding van Borreman Constructie Adviesbureau zich niet tot de ontwerpfase.

De eerste ronde school in Vlaanderen

Binnen de driehoek van bouwheer, architect en aannemer positioneert AB Associates (Hasselt, België) zich als een meedenkende partner die alle betrokken partijen ondersteunt om hun doelen te realiseren. Daarvoor hanteert AB Associates een projectmatige aanpak met aandacht voor een strikte planning en nauwgezette opvolging, zodat projecten binnen budget en volgens de afgesproken timing kunnen worden gerealiseerd.

Modellen sychroniseren tussen Tekla Structures en Diamonds

Dit najaar organiseren wij voor u 2 webinars (engelstalig) over de uitwisselen van bestanden tussen Tekla Structures en Diamonds:

 

De opgenomen webinars kan u hier bekijken:

BIM 2015

Nog een rondje?

De BIM Expert van BuildSoft is méér dan een BIM link. De nieuwe manier van reken- en tekenmodellen uitwisselen is een revolutie in de samenwerking tussen ontwerper en tekenaar. Beiden partijen kunnen in hetzelfde kantoor zitten maar evengoed elk aan een andere kant van de wereld. BIM modellen worden eenvoudig meerdere keren heen en weer gestuurd, telkens mét clash controle en mét behoud van nieuw gedefinieerde parameters in de betreffende reken-of tekenomgeving.

Inhoud syndiceren