Als specialist in industriële gebouwen maakt Altez dagelijks gebruik van de BuildSoft producten voor 3D rekenen van structuren in staal en beton. De leesbare werkomgeving die BuildSoft aanbiedt, maakt 3D rekenen makkelijk voor Altez.

Altez Construction Group, opgericht in 1991, is een bouwgroep met divisies gespecialiseerd in industriebouw, agrarische bouw en hippische bouw. Als specialist in industriële gebouwen kan Altez bogen op een uitgebreid portfolio van realisaties. Dat omvat zowel kantoorruimtes als toonzalen, winkelruimtes, productieruimtes, gebouwen voor logistiek en distributie, garages, … om er maar enkele te noemen.

De systeembouwoplossingen die Altez aanbiedt in de BeNeLux, Frankrijk & Duitsland worden van ontwerp tot realisatie uitgewerkt binnen het eigen studiebureau van Altez. Met respect voor het oorspronkelijk architectonisch ontwerp stelt dit team van ingenieurs vaak alternatieve constructieve oplossingen voor die een positieve impact hebben op het budget van de bouwheer. Om dergelijke oplossingen uit te werken en te detailleren wordt binnen Altez sinds 10 jaar gebruik gemaakt van de BuildSoft rekensoftware.

Met verve dimensioneren

Een typisch project dat op die manier werd gerealiseerd is de toonzaal voor Auto-Viger in Roksem (België). Uitgevoerd als staalstructuur met prefab betonwanden en sandwichpaneelwanden, was de dimensionering van de dragende structuur best wel een uitdaging. Wat daarbij vooral in het oog springt is de bovenbouw in uitkraging die wordt ondersteund door een aantal kolommen in V-vorm. Anderzijds trekt ook de luifelconstructie sterk de aandacht. Die gaat over de volledige breedte van het gebouw heen, en overbrugt een totale overspanning van 35 meter.

Zicht op de Auto-Viger toonzaal, met de luifelconstructie die over het gebouw heen gaat. © Altez

3D rekenmodel van Auto-Viger toonzaal met luifelconstructie in Diamonds

Vervormingen onder inwerkingen van lasten gedefinieerd in het 3D rekenmodel

Om binnen het kader van de EN Eurocode normering een zo economisch mogelijke dimensionering uit te werken, werd de BuildSoft rekensoftware gebruikt om 3D rekenmodellen te ontwikkelen van de toonzaal met bovenbouw én de luifelconstructie. Hierover zegt ir. Lieven Goethals, hoofd van het Altez studiebureau, dat “de BuildSoft producten dat dermate met verve doen dat het 3D berekenen van dergelijke structuren binnen Altez dagelijkse praktijk geworden is.

Dat start over het algemeen reeds bij een eerste conceptmodel tijdens de aanbestedingsfase. Eenmaal Altez de opdracht heeft gekregen het bouwwerk te realiseren, wordt het initieel model verder ontwikkeld om finaal de input te leveren voor de verdere fasen in het proces - van projectvoorbereiding tot en met productie. Zowel staalstructuren als prefab betonwanden worden immers door Altez in eigen beheer geproduceerd. Op die manier hebben we een maximale controle op elke schakel in de realisatie van een project: van ontwerp over conceptbewaking naar productie, transport en montage op de werf.”

Detailzicht van de kolommen in V-vorm die de Auto-Viger bovenbouw in uitkraging ondersteunen © Altez

Een leesbare werkomgeving

“Binnen Altez streven we steeds naar de meest economische oplossing voor onze klanten” vervolgt Lieven Goethals. “Dat hoeft niet noodzakelijk de oplossing te zijn waarbij het minst materiaal wordt verbruikt. Materiaalkost is uiteraard heel belangrijk, maar productie- en montagekosten zijn dat evenzeer. Bij het uitwerken van een economische oplossing moeten we dus steeds de afweging maken tussen de voordelen van modulariteit en repetitiviteit (snellere, eenvoudigere productie en montage) en die van een lager gewicht (een kleinere materiaalkost).

Dit is voor een groot deel afhankelijk van de beschikbare marge die wordt gerapporteerd door het rekenmodel. Project per project zoeken we daarom binnen het kader van de normering naar het beste evenwicht tussen repetitiviteit en materiaalbesparing. Die beslissingen worden genomen op basis van het rekenmodel. Voor ons is het kunnen rekenen binnen een werkomgeving die vlot leesbaar is dan ook belangrijk om onze productiviteit te maximaliseren.”

Uitblinken in helderheid

“Daarmee wil ik zeggen” vult Lieven Goethals aan, “dat we van zo een werkomgeving in de eerste plaats helderheid en duidelijkheid verwachten. Zowel bij het definiëren van geometrie, mechanische eigenschappen en belastingen als bij het verwerken, interpreteren en rapporteren van de rekenresultaten helpt dat tijd winnen. Nu we toch al zo een 10 jaar gebruik maken van de BuildSoft rekensoftware, meen ik te kunnen zeggen dat die op dat vlak echt uitblinkt.”

Auto-Viger toonzaal in uitvoering, met duidelijk zicht op de luifelconstructie die werd uitgevoerd als een ruimtelijke vakwerkbalk (5 meter breed, 1,5 meter hoog). © Altez

De juiste keuzes maken

“Uiteindelijk” vat Lieven Goethals samen, “gaat het steeds om het maken van de juiste keuzes. En dat is tegenwoordig een heel pak complexer dan vroeger. Vooreerst is er een sterke evolutie in het architectonisch ontwerp van industriegebouwen. Een meer originele uitstraling en minder alledaagse bouwstijl zorgen niet zelden voor een grotere complexiteit op het vlak van structuurontwerp. Verder is de normering heel sterk geëvolueerd, en is steeds meer een diepgaande kennis vereist om ze correct te interpreteren en toe te passen. En uiteraard is er ook de steeds scherpere concurrentie op de markt, waardoor prijzen alsmaar meer onder druk komen te staan.

Net daarom is het onontbeerlijk om gebruik te maken van een heldere software voor 3D rekenen, en te kunnen rekenen op de ondersteuning van een kennispartner als BuildSoft bij vragen omtrent rekenen en normering.”