Als allround ingenieursbureau voor Bouw, Infra & Industrie biedt Macobo een totaalpakket van bouwkundige ingenieursstudies aan projectontwikkelaars en architecten. Opgericht in 2008 door ing. Davy Macquoi en organisch gegroeid vanuit de noden van de klant, telt Macobo momenteel een 50-tal gespecialiseerde medewerkers die vanuit de kantoren in Tessenderlo (België) en Dubai de verdere expansie van dit ambitieuze ingenieursbureau ondersteunen.

Winnen aan wendbaarheid

Als teamleader Stabiliteit binnen Macobo is ing. Liesbeth Torfs nauw betrokken bij zeer diverse bouwprojecten, en geeft zij graag meer toelichting bij enkele recente en actuele projecten waaraan haar team heeft meegewerkt. “Crematorium Stuifduin (Lommel, België) is een mooi voorbeeld van een uitdagend project waarin door alle partners binnen het bouwteam (met o.a. a2o architecten, Groep Vanhout en ingenieursbureau Macobo) heel intens wordt samengewerkt rond een centraal BIM-model”, aldus Liesbeth Torfs.

“Maar ook het structureel ontwerp van dit bouwwerk is best een flinke uitdaging” vervolgt ze. “Daarbij hebben we dan ook handig gebruik kunnen maken van de geavanceerde 3D rekenmogelijkheden die de Diamonds rekensoftware van BuildSoft ons biedt. Vertrekkend van een 3D-model van de volledige betonstructuur, inclusief funderingen, komen we met Diamonds snel tot een praktisch wapeningsplan. De mogelijkheid om wapeningsnetten te definiëren voor vloerplaten en wanden is iets wat onze productiviteit verder verhoogt. Op die manier zien we niet alleen onmiddellijk waar bijlegwapening vereist is om te komen tot een goed ontwerp, maar weten we ook meteen hoeveel bijlegwapening precies nodig is.

De grote uitkragingen en overspanningen die we typisch zien in projecten als Crematorium Stuifduin, stellen in de eerste plaats bijzondere eisen op het vlak van doorbuigingen. De berekening van gescheurde doorbuigingen met Diamonds, rekening houdend met de effectief te plaatsen wapening, maakt dan ook deel uit van onze standaardprocedure voor het ontwerp van betonstructuren. Uit onze ervaring blijkt dat we op die manier een kwaliteitsvol structureel ontwerp kunnen afleveren dat op een economisch verantwoorde manier voldoet aan alle gebruikseisen van de bouwheer.

Rekentijden zijn ook een sterk pluspunt van Diamonds. Doordat we een ontwerp in luttele minuten kunnen doorrekenen, winnen we sterk aan wendbaarheid. Veel meer dan in het verleden trouwens worden we als constructief ingenieurs vroeg betrokken bij het ontwerp, en hebben we veel meer inbreng in dat ontwerp.”

Grote uitkragingen en overspanningen stellen bijzondere eisen op het vlak van doorbuigingen van de dragende betonstructuur. Doorbuigingsberekeningen met Diamonds helpen een kwaliteitsvol structureel ontwerp afleveren dat op een economisch verantwoorde manier voldoet aan alle gebruikseisen van de bouwheer.

macobo_crematoriumlommel_diamonds

Innoveren als sleutel tot succes

“Voor elk bouwproject wordt intern een team samengesteld uit experten op het vlak van stabiliteit, bouwakoestiek, speciale technieken en energie, …” licht oprichter Davy Macquoi vervolgens toe. “Werkend vanuit een centraal BIM-model staan zij in voor de uitvoering van technische studies en voor de opvolging van de realisatie ervan. Intern besteden wij trouwens veel aandacht aan de manier van werken. Dat uit zich in het bijzonder in het bestaan van een cel Innovatie die we hebben opgericht om de sterke groei van Macobo verder te ondersteunen en te begeleiden.

Die cel Innovatie belichaamt perfect de voortrekkersrol die Macobo wil spelen binnen de bouwsector. In dat opzicht investeren we in samenwerkingsverbanden met andere innovatieve bedrijven, hogescholen, universiteiten en onderzoekcentra. Anderzijds ondersteunt en stimuleert onze cel Innovatie alle Macobo-experten om na te denken over hoe zij door een vernieuwende aanpak extra toegevoegde waarde kunnen creëren voor onze klanten.

Vanuit die filosofie speelt BIM een belangrijke rol binnen onze projecten. Meer en meer wordt voor de studies op het vlak van stabiliteit, bouwakoestiek, speciale technieken en energie, … vertrokken vanuit een centraal 3D-model dat gedeeld kan worden met de verschillende partners in het bouwproces. Als lid van de BIM-cluster van het WTCB delen we ook onze ervaringen met andere bouwbedrijven en professionals, en nemen we zo actief onze rol op als voortrekker binnen de bouwsector.”

Structureel vormgeven aan het niet-alledaagse

“Het nieuw stedelijk zwembad van Kortrijk is een ander voorbeeld van een project waaruit wordt gewerkt vanuit een centraal BIM-model, en waarbij zowel 3D wordt getekend als gerekend”, sluit Liesbeth Torfs aan. “Binnen dit grote project dat momenteel in uitvoering is, werken we nauw samen met ARTABEL en Groep Vanhout in opdracht van S&R Group.

Heel bijzonder in dit project is de wildwaterbaan die bestaat uit een reeks gebogen betonnen wanden die onderling belangrijke niveauverschillen vertonen. Een mooi voorbeeld van een niet-alledaagse betonstructuur die we met Diamonds mee helpen vormgeven.”

De wildwaterbaan in het nieuw stedelijk zwembad van Kortrijk bestaat uit een reeks gebogen betonnen wanden, en is volledig geïntegreerd binnen het Diamonds rekenmodel.

“Ondertussen maken we al een vijftal jaren gebruik van Diamonds”, aldus Liesbeth Torfs. “Naast de snelheid van werken en rekenen appreciëren we daarbij vooral dat Diamonds een zeer groot gebruiksgemak biedt. Macobo groeit snel, en we werken steeds aan vele grote projecten in parallel. Dat vereist dat collega’s binnen ons team vlot kunnen samenwerken, en dat de tools die we gebruiken dat voluit ondersteunen. Ook in dat opzicht zijn onze ervaringen met Diamonds alleen maar heel positief.”

De meest uitdagende bouwwerken realiseren

Een ander project dat volgens Liesbeth Torfs heel erg tot de verbeelding spreekt “en dat momenteel in voorontwerpfase zit, is het nieuwe test- en businesscentrum voor drones op de voormalige luchtbasis in Brustem (België). Dit Droneport incubatorgebouw, het resultaat van een samenwerking tussen investeringsmaatschappij LRM en de stad Sint-Truiden, zal faciliteiten aanbieden ter ondersteuning van startende bedrijven en onderzoeksinitiatieven uit de dronesector. dbv-architecten staat in voor de architectuur, terwijl Macobo de technische studies verzorgt.

Aansluitend aan het Droneport kantoorgebouw wordt een stalen structuur voorzien die de nodige ruimte zal bieden om drones te testen. Het kantoorgebouw zelf wordt ontworpen als een betonstructuur. Het heeft een heel bijzondere gebogen vorm in grondplan, en biedt binnenin open ruimtes die achteraf flexibel kunnen worden ingedeeld. Op het dak van dit gebouw wordt een terras voorzien.

De vorm van het gebouw en de aard van de in rekening te brengen belastingen maken dit project tot een mooi voorbeeld van hoe we met Diamonds vlot de meest uitdagende bouwwerken mee helpen realiseren.”

macobo_droneport

Het Droneport project is een mooi voorbeeld van hoe Macobo met Diamonds vlot de meest uitdagende bouwwerken mee helpt realiseren

Extra meerwaarde bieden aan architect en bouwheer

Maar “uitdagingen kunnen heel erg verschillen van project tot project”, besluit Liesbeth Torfs. “Neem nu bijvoorbeeld het project ‘De Kering’ in Lommel (België), waaraan we samen met D&A architecten hebben gewerkt in opdracht van bouwheer Loomess. Het gelijkvloerse niveau is volledig ingericht als handelsruimte, terwijl op de verdiepingen zich 23 appartementen bevinden die voorzien zijn van ruime terrassen. Daarnaast is er ook een ondergrondse bouwlaag met de nodige parkeergelegenheid. Gelegen in het commerciële hart van de stad, is dit project een combinatie van nieuwbouw en renovatie.

macobo_dekering

Bij renovaties zoals in het project ‘De Kering” in opdracht van bouwheer Loomess, moet kort op de bal worden gespeeld. Snel rekenmodellen kunnen aanpassen en opnieuw doorrekenen met Diamonds geeft de constructief ingenieur een onmisbaar productiviteitstool in handen.

macobo_dekering_diamonds

Veel meer dan in klassieke nieuwbouwprojecten moeten we bij renovaties heel kort op de bal kunnen spelen. Interventies op de werf zijn frequent, en net dan is het bijzonder belangrijk om te kunnen terugvallen op een rekensoftware als Diamonds. In een minimum van tijd rekenmodellen kunnen aanpassen en snel opnieuw doorrekenen geeft je op dat moment het instrument in handen om als constructief ingenieur extra meerwaarde te bieden aan architect en bouwheer.

Ik heb het tijdens dit gesprek al eerder gezegd, maar ik herhaal het graag: naast de snelle rekentijden zien wij het grote gebruiksgemak van Diamonds als een bijzonder sterk voordeel in onze dagdagelijkse taken als constructief ingenieur. Als een nieuwe collega ons team komt versterken (en binnen een sterk groeiend bedrijf als Macobo gebeurt dat natuurlijk wel eens), dan is die gegarandeerd na enkele dagen volledig aan de slag met onze rekensoftware. Ik ken geen enkele andere rekensoftware die dat mogelijk maakt.”