Mouton neemt als stabiliteitsbureau een specifieke plaats in binnen het Vlaamse architectuurlandschap. Het verzorgen van een stabiliteitsstudie voor een ontwerp gaat veel verder dan het louter berekenen van een gegeven situatie. Het bureau wordt reeds in de prille ontwerpfase betrokken bij het ontwerpproces van de architect. Het wil in de eerste plaats stabiliteitsstudies afleveren waarbij een wisselwerking met de architect tot stand kan komen die versterkend werkt voor het ontwerp. Samen met de ontwerpers wordt getracht de structuur inherent te laten deelnemen aan het ontwerpproces. Het is een intense samenwerking tussen architect en ingenieur, waarbij architectuur en structuur elkaar versterken maar ook uitdagen, het is samen ontwerpen. Dit gebeurt in een constructieve wisselwerking met alle partners van het project, omdat dit de beste garantie is om te komen tot een project met meerwaarde, in de ruimste betekenis van het woord.

Mouton cvba bouwt sinds 2015 verder op de sterke ervaring van Studieburo Mouton bvba en op wat startte als zelfstandige praktijk van Guy Mouton. Dankzij de continuïteit binnen het team kan het bureau rekenen op decennialange ervaring op vlak van architectuur en stabiliteit. Een solide bagage aan kennis en deskundigheid garandeert de realisatie van kwaliteitsvolle projecten van uiteenlopende aard.

BuildSoft customer since 1989

Projects