Het Bureau voor Architectuur en Stabiliteit, kortweg BAS, werd in 2000 opgericht door ir. arch. Dirk Jaspaert. Het bureau telt 10 medewerkers, en richt zich in de eerste plaats op constructief ontwerp voor architectuur en beeldende kunsten. Volgens oprichter Dirk Jaspaert “bestaat onze werkwijze erin om zo vroeg mogelijk in het ontwerpproces nauw samen te werken met de architect. We staan de architect bij in de belangrijke keuzes die moeten worden gemaakt, zodat aan het eind van de rit het plaatje helemaal klopt. Dat resulteert telkens in een ontwerp waarin de structuur een cruciale rol speelt om het concept van de architect vorm te geven.

BuildSoft customer since 2002

Projects