Floating art Bruges
Floating art Diamonds

Foto © Filip Dujardin

“Enkele projecten die we realiseerden in het kader van het kunst- en architectuurfestival Triënnale Brugge zijn bijzonder interessant,” licht Pieter Ochelen toe. “Het unieke aan deze projecten is dat we in nauw overleg met de architect volledig konden focussen op het constructief ontwerp zonder rekening te moeten houden met andere randvoorwaarden.

Tijdens de editie 2015 werkten we samen met de Japanse architect Atelier Bow-Wow en architectuuratelier Dertien12 voor de realisatie van een tijdelijk paviljoen in de Brugse reien. Op een drijvend platform werd een stalen luifel geplaatst die bestond uit 10 portieken.

Temporary pavilion Bruges
Floating Island Bruges

Het tijdelijk paviljoen op de Triënnale Brugge 2015 werd gerealiseerd als een volledig open structuur zonder zichtbare stabiliteitsverbanden, en werd gedimensioneerd met de hulp van Diamonds in nauwe samenwerking met de architect. © Stef Declerck

Diamonds werd ook gebruikt voor het constructief ontwerp van het Floating Island op de Triënnale Brugge 2018. © Kyungsub Shin

In de dwarsrichting werden die portieken onderaan scharnierend uitgevoerd, terwijl stijve knopen bovenaan zorgden voor het opnemen van buigmomenten. In de lengterichting van het platform werden alle portieken ingeklemd op een stalen balk die zich onder het platform bevond. Die inklemming werd gerealiseerd door de kokervormige kolommen onderaan over kokertjes te schuiven die waren gelast op de stalen balk onder het platform. Op die manier werd een structuur gerealiseerd die heel eenvoudig kon worden gemonteerd en gedemonteerd.

Floating Art Diamonds software

Dit concept, dat werd gekozen omdat de architect een volledig open structuur wou realiseren zonder zichtbare stabiliteitsverbanden, werd gedimensioneerd met behulp van de Diamonds rekensoftware. De grootste belasting die daarbij in rekening werd gebracht was afkomstig van de stalen helling die langs één zijde met stalen kabels was opgehangen aan de portieken. In aansluiting op het bruggetje van de hoger gelegen kade naar het lager gelegen paviljoen moest die stalen helling ervoor zorgen dat bezoekers makkelijk toegang kregen tot het platform.

In deze projecten schitterde Diamonds in wat het doet: snel structuurconcepten evalueren en mogelijke alternatieven onderzoeken via normtoetsen voor spanning en stabiliteit. En omdat Diamonds alles duidelijk rapporteert was het ook makkelijk om met de architect te overleggen. Dat gold evenzeer voor het Floating Island project waar we tijdens de editie 2018 van de Triënnale Brugge samen met de Koreaanse architect OBBA en architectuuratelier Dertien12 aan hebben gewerkt.

Dit drijvende eiland was ontworpen als een publieke bewegingsruimte met de bedoeling aan te tonen hoe waterwegen als kwaliteitsvolle ontspanningsplekken kunnen worden ingezet. Bezoekers konden daarbij zelfs genieten van schommelplezier, dankzij de schommels die op diverse plaatsen waren opgehangen aan de golfvormige ligger boven het eiland. Die ligger werd scharnierend ondersteund door een reeks kolommen die onderaan in beide richtingen waren ingeklemd. Enkel in de meer belaste velden werd de ligger hyperstatisch uitgevoerd als een meerveldsligger.

Puur structuur. Dat is het beeld dat in me opkomt als ik denk aan deze bijzonder leuke kunstprojecten.”

UTIL

Een heldere structuur ontwerpen die goede architectuur ondersteunt. Dat is waar UTIL voor gaat binnen elk architectuur- of kunstproject waaraan dit studiebureau meewerkt. UTIL werd opgericht in 2007, en wordt geleid door de 4 burgerlijk ingenieur-architecten Frans Leenaerts, Pieter Ochelen, Filip Van de Voorde en Rolf Vansteenwegen.

Vanuit het kantoor in hartje Brussel werken de ruim 20 UTIL-medewerkers aan projecten in heel België en Europa. Dat gebeurt steeds in dialoog en overleg met de architect. Al meer dan 10 jaar maakt het UTIL ingenieursteam gebruik van de BuildSoft rekensoftware. Dankzij de grote gebruiksvriendelijkheid is die software bijzonder geschikt om begrijpelijke en praktisch bruikbare rekenmodellen uit te werken die de essentie van het constructief ontwerp omschrijven.

BuildSoft customer since
BuildSoft software:

Other projects