MPET Maintenance Shop
MPET Maintenance Shop Diamonds

Met provoost.engineering zijn we heel actief op het vlak van industriebouw. En daar zitten best wel wat unieke, vooruitstrevende projecten tussen. Een mooi voorbeeld daarvan is het nieuwbouwproject voor de MSC PSA European Terminal (MPET) aan het Deurganckdok in de Antwerpse haven.

Dat nieuwbouwproject omvat onder meer een onderhoudsgarage voor containerliften (of straddle carriers, in het vakjargon). Een containerlift transporteert containers die door een schip op de kade werden geplaatst, en stockeert die vervolgens in de terminal of laadt ze over op een vrachtwagen. Omdat deze terminal aan het Deurganckdok in volle expansie was, volstond de bestaande infrastructuur niet meer om te voorzien in een regelmatig onderhoud van de 200 containerliften die hier dagelijks worden ingezet.

De onderhoudsgarage, een ontwerp van Architectenassociatie Angst & D'hoore, bestaat uit 2 grote volumes die verbonden zijn via een kleinere centrale ruimte. Binnen elk volume is de nodige ruimte beschikbaar om 12 containerliften gelijktijdig een onderhoudsbeurt te geven.

Steel structure MPET maintenance and repair shop
3D Diamonds structural analysis model for MPET maintenance shop

Zicht op de staalstructuur en de loopbruggen binnen de MPET onderhoudsgarage aan het Deurganckdok in de Antwerpse haven

3D Diamonds rekenmodel van de dragende structuur van de MPET onderhoudsgarage voor containerliften

Het hoeft geen betoog dat een dergelijk project best wel enkele interessante rekenkundige uitdagingen stelt. Alleen al de afmeting van deze gebouwen staat daarvoor garant. Elk gebouw is 25 meter hoog. De toegangspoorten waarlangs de containerliften naar binnen rijden hebben een hoogte van 18 meter. Bovendien is het absoluut noodzakelijk om tijdens het onderhoud op verschillende hoogtes een vlotte toegang te verzekeren tot de containerliften.

Het resultaat is een indrukwekkende staalstructuur waaraan op diverse posities loopbruggen zijn gemonteerd. Hoewel we dat alles van meet af aan in één enkel 3D Diamonds rekenmodel zouden kunnen integreren, kiezen we meestal voor een meer gefaseerde aanpak. We denken graag heel praktisch, in functie van de specifieke uitdagingen die elk deelaspect van het ontwerp met zich meebrengt. Daarom kozen we hier voor een 3D Diamonds rekenmodel van de dragende staalstructuur, in combinatie met een reeks Diamonds rekenmodellen van de diverse loopbruggen die in de onderhoudsgarage aanwezig zijn.

Waar we in het bijzonder aandacht moesten aan besteden waren de horizontale krachten die de containerliften uitoefenen bij het “aanmeren” aan de onderhoudsloopbruggen. Omdat het niet te vermijden is dat containerliften tegen deze loopbruggen aan rijden, moeten de daarbij horende horizontale krachten absoluut mee worden genomen in het constructief ontwerp. Bovendien moet ook bij het ontwerp van de loopbruggen een bufferelement worden ingebouwd om die krachten op een elegante manier op te nemen en over te brengen.

De fundering van deze onderhoudsgarages stelde enkele bijkomende uitdagingen. Elk gebouw wordt immers opgetrokken op een 8 meter hoge zandopspuiting bovenop de bestaande poldergrond. Enkel en alleen het gewicht van die zandlaag zorgt al voor een zetting van de ondergrond.Het was derhalve cruciaal om het hele bouwwerk op palen te funderen, zowel de dragende staalstructuur als de vloer. Op die manier wordt het geheel gedragen door een voldoend draagkrachtige grondlaag, en worden differentiële zettingen vermeden.

Provoost.engineering

Provoost.engineering is sinds 1960 actief in de bouwsector, en beschikt dan ook over een indrukwekkend portfolio met meer dan 10.000 referenties. Dat portfolio omvat zeer diverse projecten, waaronder stabiliteitsstudies voor nieuwbouw, renovatie en restauratie, totaalstudies van servicestations, architectuuropdrachten, studies van infrastructuurwerken, projectmanagement en veiligheidscoördinatie.

"Onze organisatiestructuur is helemaal opgebouwd in functie van de ontwerpteams die we per project samenstellen,” licht ir. Alexander Willems toe. Samen met ir. Leen Van Huffel staat hij in voor de dagelijkse leiding van provoost.engineering, dat meer dan 20 vaste medewerkers telt. “Elk team volgt het project op van A tot Z. Onze klanten hebben dus de zekerheid dat ze altijd terecht kunnen bij iemand die het volledige dossier beheerst, vanaf de eerste ontwerpberekeningen tot en met de laatste werfbeslissingen.

Binnen provoost.engineering gebruiken we al bijna een kwarteeuw de BuildSoft rekensoftware voor het uitvoeren van zeer uiteenlopende stabiliteitsberekeningen. De grote troef van die software is haar enorme gebruiksvriendelijkheid. Daardoor is het perfect mogelijk om snel en accuraat constructieve berekeningen uit te voeren, of het nu gaat om een dragende structuur in staal, beton of hout. Net omdat ons projectportfolio zo gevarieerd is, winnen we dankzij een rekensoftware als Diamonds aan slagkracht en kunnen we bijzonder efficiënt werken."

BuildSoft customer since
BuildSoft software:

Other projects