depaepe_newseismo_tahon
depaepe_newseismo_tahon_diamonds

De Vlaamse kunstenaar Johan Tahon maakte in opdracht van het Nederlandse "Atelier van de rijksbouwmeester" een monumentaal gipsbeeld met de titel "New Seismo". Het beeld is 14m hoog en komt in het enorme nieuwe atrium van het Ministerie van Financiën te staan in Den Haag. Het gebouw is getekend door architecten Meyer en Van Schooten en berekend door Ingenieursburo De Paepe.  Het reusachtige beeld, vanaf de borst weergegeven, rust op vier poten. Het is opgebouwd uit een stalen skelet bekleed met gips.

De titel New Seismo verwijst naar de seismograaf, die bij dit beeld de trillingen als het ware via de vier poten registreert.  Tahon zelf omschrijft het werk als een soort van sjamaan die bemiddelt tussen het goddelijke en het menselijke. Het is een soort vaderfiguur van een bovenmenselijke maat, die zich in een beschermende houding licht voorover buigt naar de toeschouwer. Het brengt een warme, menselijke dimensie in het ministerie, dat meestal wordt geassocieerd met koel cijfer- en rekenwerk.

Koningin Beatrix is het beeld komen inhuldigen. Daarnaast liet de koningin weten dat ze een beeld van Tahon wil voor haar privé-verzameling.

Ingenieursburo De Paepe

Het Ingenieursbureau De Paepe werkt voornamelijk voor private en openbare bouwkundige projecten. Het kantoor is in 1992 door Hendrik De Paepe opgestart en heeft intussen een respectabele referentielijst van stabiliteit en wegeninfrastructuur kunnen aanleggen, gaande van de studies voor de petrochemie, voor openbare besturen, vastgoedmaatschappijen, rusthuizen en ziekenhuizen.

BuildSoft customer since
BuildSoft software: