Willy Naessens WDP Breda
Willy Naessens WDP Breda Diamonds model

Een distributiecentrum voor groente en fruit in Breda

Uit de talrijke realisaties in binnen- en buitenland selecteerde die studiedienst een project dat recent werd uitgevoerd in opdracht van WDP: een distributiecentrum voor groente en fruit in Breda (Nederland).

WDP is een toonaangevende vastgoedspeler gespecialiseerd in het investeren in logistiek vastgoed en het verhuren ervan op lange termijn. Gedurende meer dan 10 jaar heeft Willy Naessens Industriebouw talrijke projecten gerealiseerd in opdracht van WDP, aldus Chris Verbrugghe (die ondertussen zelf al ruim twintig jaar als stabiliteitsingenieur werkt binnen de studiedienst van Willy Naessens Industriebouw in Wortegem-Petegem). Het is dan ook geen toeval dat het nieuwe distributiecentrum van versbedrijf The Greenery dat in Breda wordt gebouwd in opdracht van WDP, te vinden is naast een eerdere realisatie van Willy Naessens Industrial Buildings voor WDP, het 80.000 m2 grote LIDL distributiecentrum.

“Normaal gezien zouden onze Nederlandse collega’s instaan voor het constructief ontwerp van dit gebouw. Maar door de bijzonder snelle groei in Nederland hebben we dit project vanuit België opgevolgd. Dit logistieke gebouw is ruim 12 meter hoog en heeft een rechthoekig grondplan dat 84 meter breed is en 160 m lang. Het gebouw heeft een betonnen draagstructuur, en is wegens de relatief slechte ondergrond gefundeerd op palen. Betonnen spanten worden om de 6 meter geplaatst en dragen een steeldeck dakstructuur. Die betonnen spanten liggen op moerbalken die op hun beurt ondersteund worden door betonkolommen volgens een stramien van 12 meter bij 22,80 meter.

Vooraan is een mezzanine aanwezig, en op beide hoeken is de nodige kantoorruimte voorzien. Om enerzijds binnen in het magazijn een vrije hoogte van 5 meter te garanderen ter plaatse van de mezzanine en anderzijds het aanzetniveau van die mezzanine beneden de 6 meter te houden, werd op deze plaats een 22,80 meter lange vakwerkligger voorzien. De onderregel van die 6 meter hoge vakwerkligger fungeert als verdiepingsbalk voor de mezzanine, terwijl de bovenregel als dakbalk fungeert. Dankzij dergelijke constructie konden we voor de totale overspanning van 22,80 meter de hoogte van de verdiepingsbalk beperken tot een halve meter, en op die manier toch aan alle ruimtelijke randvoorwaarden voldoen.

Dit logistieke gebouw is best wel representatief voor de bouwwerken die we met Willy Naessens Industribouw realiseren. En dan verwijs ik met name naar het modulaire gebruik van geprefabriceerde elementen, zoals betonkolommen die onderaan ingeklemd zijn in de fundering en betonbalken die aan hun uiteinden scharnierend zijn opgelegd.  3D rekenen met Diamonds is voor ons dan ook de perfecte manier om efficiënt en economisch te ontwerpen. En de mogelijkheid om staal en beton in 1 model door te rekenen is uiteraard een sterk pluspunt.

Met alle productiviteitstools die Diamonds ons biedt konden we voor dit project binnen een week komen tot een gevalideerd constructief ontwerp. Daarbij maakten we ondermeer intensief gebruik van de mogelijkheid om lastencombinaties te importeren in Diamonds. Rekening houdend met diverse factoren, waaronder het land waar het gebouw wordt gerealiseerd of de aanwezigheid van bijzondere belastingen (zoals belastingen te wijten aan rolbruggen, bijvoorbeeld), hebben we immers door de jaren heen een aantal reeksen van vaste lastencombinaties ontwikkeld. Omdat wie die lastencombinaties makkelijk kunnen importeren in Diamonds wordt het ook eenvoudig om onze manier van werken te standaardiseren. Binnen een groeiende organisatie die actief is op verschillende locaties is dat toch wel een heel belangrijk aspect van efficiënt werken.

En dan zijn er uiteraard ook nog de uitgebreide rekenmogelijkheden die Diamonds biedt. Daarbij denk ik niet alleen aan de berekening van vervormingen in bruikbaarheidsgrenstoestand of de berekening van inwendige krachten in uiterste grenstoestand (maatgevend voor de dimensionering van voorgespannen betonelementen), maar ook aan de normcontroles voor elementen in gewapend beton. De wapeningssecties die Diamonds aanlevert worden door ons team meteen omgezet in een wapeningsplan dankzij de macro’s die we daarvoor in Tekla Structures gebruiken.

Willy Naessens WDP Breda Diamonds momenten
Willy Naessens WDP Diamonds verplaatsingen

Snelheid, eenvoud en volledigheid zijn sleutelwoorden als ik denk aan de Diamonds rekensoftware van BuildSoft. En als ik het heb over volledigheid, dan denk in het bijzonder ook aan de mogelijkheden die de flexibele Smart Reporter biedt. Voor elk project maken we met die Diamonds Smart Reporter een digitaal dossier in PDF-formaat. Op die manier kunnen we alle aspecten van het rekenmodel, vertrekkend van het geometrisch model tot en met de resultaten van de berekeningen, vlot delen met het controlebureau.”

Willy Naessens

Met meer dan 9.000 realisaties in België en Luxemburg behoeft Willy Naessens Industriebouw geen verdere introductie. Klanten plukken vooral de vruchten van de verticale integratie die het handelsmerk van dit bedrijf is geworden. Dankzij ondermeer de 12 eigen fabrieken voor de productie van prefab betonelementen, een eigen staalconstructiebedrijf, eigen los- en laadkaaien, eigen transport, eigen funderings- en montageploegen voert Willy Naessens Industriebouw het overgrote deel van de processen in eigen beheer uit, en kan elke klant rekenen op een uniek aanspreekpunt.

De eigen studiedienst speelt bij dit alles een cruciale rol. In het hoofdkantoor te Wortegem-Petegem staat een team van 12 stabiliteitsingenieurs en 23 BIM modelleurs in voor de nodige berekeningen en uitvoeringsplannen. Daarnaast zijn nog een 10-tal stabiliteitsingenieurs actief in andere vestigingen waaronder de snelgroeiende filialen Willy Naessens Industrial Buildings in Nederland en Willy Naessens Bâtiments Industriels in Frankrijk.

Voor het constructief ontwerp van zeer uiteenlopende bouwwerken maakt de eigen studiedienst van Willy Naessens Industriebouw sinds meer dan twintig jaar gebruik van de BuildSoft rekensoftware.

BuildSoft customer since
BuildSoft software:

Kouter 3
9790 Wortegem-Petegem
België