MatrixTools

De Constructeurs Toolbox is een verzameling van 40 vaak voorkomende constructieve detailberekeningen. De berekeningen zijn zowel voor mechanica als voor materiaalgebonden normberekeningen voor hout, staal, beton en metselwerk. Alle berekeningen zijn gebaseerd op de Eurocode.

Contacteer ons voor meer info

Matrix Beton

Kenmerken

Strut & Tie module

 • Detailberekeningen voor beton
 • Gebaseerd op de vakwerkanalogie
 • Poeren, consoles, T-balken en wandliggers.
 • Complexe spanningspatronen
 • Voldoet aan Eurocode
Matrix Strut en Tie

Metselwerk

 • Berekening oplegdetail metselwerk
 • Geconcentreerde belasting metselwerk
 • Berekening gesteunde wanden
 • Berekening Metselwerk kolom
 • Stabiliteitsberekening metselwerk

Geotechniek

 • Invoer grondopbouw via sondering of grondlagen
 • Drukpaal: berekening grensdraagvermogen
 • Trekpaal: draagkracht volgens CUR2001-4
 • Buigpaal: dimensionering wapening
 • Fundering op staal: draagvermogen & vormveranderinggedrag

Handige rekentools voor detailberekeningen via MatrixTools

Eenvoud

De detailberekeningen van MatrixTools kenmerken zich door eenvoud. Berekeningen worden inzichtelijk gemaakt door samenvatting van maatgevende punten en via een duidelijke rapportage.

Ontwerp & controle

MatrixTools kan worden ingezet voor ontwerpberekeningen en ook voor controleberekeningen. Handig en praktisch voor controlerende taken.

Smartphones

Een aantal berekeningen zijn als een gratis Android of iOS app beschikbaar voor tablets en smartphones. Ga hiervoor naar de Google of Apple app store en zoek op MatrixToolbox.

Test nu alle mogelijkheden

En meer

M-Kappa diagram

Gebruik FEM-Design om composiet staal-beton kolommen te controleren volgens de Eurocode 4 (EN 1994-1-1 6.7.3) - de zogenaamde "vereenvoudigde methode", waarbij doorsneden en wapening worden ontworpen door te vertrouwen op het theoretische interactie-oppervlak.

Brandweerstand

Brandwerendheid beton: toetsing van brandwerendheid van ronde of rechthoekige betonconstructies, uitgevoerd als kolom of wand. Brandwerendheid staal: toesing van brandwerendheid van beklede en onbeklede staalprofielen. Deze module is een doorontwikkeling onder de Eurocode van BRAWESTA.

Matrix Brandweerstand

Pons

Met behulp van een optimalisatie algoritmes kan ponswapening voor vloeren zeer gedetailleerd en efficient worden bepaald. Dit leidt tot een reductie van de benodigde ponswapening.

Matrix Beton