Het studiebureau LISST (Loonbeeks Ingenieursbureau voor StabiliteitsStudies en Technieken) is een raadgevend ingenieursbureau gespecialiseerd in het uitvoeren van stabiliteitsstudies, energieaudits , EPB-verslaggeving en de opmaak van energieprestatiecertificaten.

Van tijdens de opmaak van het voorontwerp wordt in samenspraak met het architectenbureau gestreefd naar een zo economisch mogelijke structuur met een minimale impact op de architecturale verschijningsvorm. In functie van de eisen van de opdrachtgever wordt de ideale mix gezocht tussen duurzaamheid, flexibiliteit, kostprijs en uitvoeringstermijnen en – methoden.

De projecten worden opgevolgd van voorontwerp tot en met controle op de werf.

Binnen het bureau is er een grondige kennis van architecturale details, mogelijke esthetische en technische problemen bij ontwerp en uitvoering en de werkflow in het architecturaal proces.

De ervaring situeert zich op het vlak van verbouwingen en nieuwbouw van woningen, nieuwbouw van appartementen, rusthuizen, winkels en kantoren, reconversie van oude gebouwen naar een nieuwe bestemming en tussenkomsten als expert bij schadegevallen.

BuildSoft customer since 2005
BuildSoft software:

Projects