macobo_crematoriumlommel
macobo_crematoriumlommel_diamonds

Winnen aan wendbaarheid

Als teamleader Stabiliteit binnen Macobo is ing. Liesbeth Torfs nauw betrokken bij zeer diverse bouwprojecten, en geeft zij graag meer toelichting bij enkele recente en actuele projecten waaraan haar team heeft meegewerkt. “Crematorium Stuifduin (Lommel, België) is een mooi voorbeeld van een uitdagend project waarin door alle partners binnen het bouwteam (met o.a. a2o architecten, Groep Vanhout en ingenieursbureau Macobo) heel intens wordt samengewerkt rond een centraal BIM-model”, aldus Liesbeth Torfs.

“Maar ook het structureel ontwerp van dit bouwwerk is best een flinke uitdaging” vervolgt ze. “Daarbij hebben we dan ook handig gebruik kunnen maken van de geavanceerde 3D rekenmogelijkheden die de Diamonds rekensoftware van BuildSoft ons biedt. Vertrekkend van een 3D-model van de volledige betonstructuur, inclusief funderingen, komen we met Diamonds snel tot een praktisch wapeningsplan. De mogelijkheid om wapeningsnetten te definiëren voor vloerplaten en wanden is iets wat onze productiviteit verder verhoogt. Op die manier zien we niet alleen onmiddellijk waar bijlegwapening vereist is om te komen tot een goed ontwerp, maar weten we ook meteen hoeveel bijlegwapening precies nodig is.

De grote uitkragingen en overspanningen die we typisch zien in projecten als Crematorium Stuifduin, stellen in de eerste plaats bijzondere eisen op het vlak van doorbuigingen. De berekening van gescheurde doorbuigingen met Diamonds, rekening houdend met de effectief te plaatsen wapening, maakt dan ook deel uit van onze standaardprocedure voor het ontwerp van betonstructuren. Uit onze ervaring blijkt dat we op die manier een kwaliteitsvol structureel ontwerp kunnen afleveren dat op een economisch verantwoorde manier voldoet aan alle gebruikseisen van de bouwheer.

Rekentijden zijn ook een sterk pluspunt van Diamonds. Doordat we een ontwerp in luttele minuten kunnen doorrekenen, winnen we sterk aan wendbaarheid. Veel meer dan in het verleden trouwens worden we als constructief ingenieurs vroeg betrokken bij het ontwerp, en hebben we veel meer inbreng in dat ontwerp.”

“Uitdagingen kunnen uiteraard heel erg verschillen van project tot project”, besluit Liesbeth Torfs. “Naast de snelle rekentijden zien wij het grote gebruiksgemak van Diamonds als een bijzonder sterk voordeel om dagdagelijks die uitdagingen tot een goed einde te brengen. Als een nieuwe collega ons team komt versterken (en binnen een sterk groeiend bedrijf als Macobo gebeurt dat natuurlijk wel eens), dan is die gegarandeerd na enkele dagen volledig aan de slag met onze rekensoftware. Ik ken geen enkele andere rekensoftware die dat mogelijk maakt.”

Macobo-Stabo

MACOBO-STABO is een multidisciplinair studiebureau ontstaan uit de samensmelting van de ingenieursbureaus JAN VAN AELST, STABO en MACOBO. Vandaag werken wij samen als 1 geheel in de disciplines Stabiliteit, Gebouwtechnieken, Duurzaamheid, Akoestiek en Veiligheid.

MACOBO is opgericht in 2008 door ing. Davy Macquoi en organisch gegroeid vanuit de noden van de klant. Met onze familie van ongeveer 125 eigen bouwprofessionals is het onze missie de bouwsector te bedienen met een breed aanbod van de meest courante bouwkundige studies, die goed op elkaar afgestemd zijn en worden uitgevoerd door de beste ingenieurs, met de modernste technologieën. Daardoor vergemakkelijken wij het bouwproces voor alle bouwpartners, bevorderen wij een rendabel project voor onze klant en garanderen wij voor de maatschappij een duurzaam bouwwerk.

BuildSoft customer since
BuildSoft software:

Other projects