Stubeco is een onafhankelijk studiebureel dat gespecialiseerd is in het ontwerp en de berekening van structuren in opdracht van zowel architecten, aannemers, openbare besturen als privé personen. Hierbij wordt er steeds naar gestreefd om aan alle eisen van de opdrachtgevers te voldoen zonder een storende structuur op te dringen.

Doordachte stabiliteitsontwerpen houden rekening met zowel de esthetiek als de economie, en dit zonder de veiligheid van de gebruikers en de gebruiksvoorwaarden uit het oog te verliezen. Dankzij de jarenlange ervaring is het mogelijk om deze soms tegenstrijdige belangen toch aan elkaar te rijmen. De berekeningen welke worden aangeboden gebeuren steeds overeenkomstig de geldende Eurocodes met nationaal toepassingsdocument.

BuildSoft customer since 1998
BuildSoft software:

Projects