tm_adpo_tankpark
tm_adpo_tankpark_diamonds

In de haven van Antwerpen wordt momenteel nog steeds de buffercapaciteit uitgebreid voor diverse vloeibare stoffen in tankparken. Aan de hand van de sonderingsresultaten en zettingsberekeningen (met log-normale verdeling) volgend uit de EN 1997 werden per zone beddingsconstanten berekend die nadien door testen in situ werden geverifiëerd. Met behulp van deze waaarden werd een model opgesteld om de wapening te berekenen. De mogelijkheid van Diamonds om ook de totale zetting te berekenen werd gebruikt om de invloed op het naastliggende terrein na te gaan door het ingeven van een buigslappe plaat rondom het eigenlijke tankpark. De manier van aanpakken heeft een economische uitvoering gegarandeerd en is tot ieders tevredenheid momenteel in gebruik.

Stubeco

Stubeco is een onafhankelijk studiebureel dat gespecialiseerd is in het ontwerp en de berekening van structuren in opdracht van zowel architecten, aannemers, openbare besturen als privé personen. Hierbij wordt er steeds naar gestreefd om aan alle eisen van de opdrachtgevers te voldoen zonder een storende structuur op te dringen.

Doordachte stabiliteitsontwerpen houden rekening met zowel de esthetiek als de economie, en dit zonder de veiligheid van de gebruikers en de gebruiksvoorwaarden uit het oog te verliezen. Dankzij de jarenlange ervaring is het mogelijk om deze soms tegenstrijdige belangen toch aan elkaar te rijmen. De berekeningen welke worden aangeboden gebeuren steeds overeenkomstig de geldende Eurocodes met nationaal toepassingsdocument.

BuildSoft customer since
BuildSoft software:

Other projects