Nominatie Infosteel Staalbouwprijs 2022 (categorie Industriële Gebouwen)

Nieuwe Soprema productievestiging in Tongeren

De nieuwe Soprema productievestiging in Tongeren is een impressionant voorbeeld uit de lange reeks industriegebouwen die we met de Diamonds rekensoftware van BuildSoft hebben berekend. Dit project verloopt in fasen, waarbij op dit moment zowat twee derden van de geplande gebouwen zijn gerealiseerd. Daarbij gaat het om een immense hal met hoogtechnologische productielijnen voor geëxtrudeerde polystyreen isolatieplaten (inclusief aangrenzende kantoren) en een magazijngebouw. Het geheel werd ontworpen door Wastiau & Co Architects en uitgevoerd door bouwbedrijf Cordeel.

Zicht op de nieuwe Soprema productievestiging in Tongeren (eerste fase met productiehal met aangrenzende kantoren, links vooraan – magazijngebouw rechts achteraan)

Diamonds rekenmodel van eerste fase van de nieuwe Soprema productievestiging in Tongeren

Hoewel de productiehal (die een lengte heeft van meer dan 150 meter) grenst aan de kantoorgebouwen, staan beide gebouwen constructief volledig los van elkaar. De productiehal werd in Diamonds gemodelleerd met betonkolommen en dakliggers in gewapend beton, waarbij de betonkolommen een verende ondersteuning kregen om de krachten in de funderingspalen te berekenen. In aanvulling op de permanente belasting van het groendak en van de technieken die aan het dak worden opgehangen zijn voor een dergelijke constructie uiteraard de wind- en sneeuwlasten bepalend voor de dimensionering. Daar zijn de Diamonds wind- en sneeuwgeneratoren van onschatbare waarde, vermits je op die manier heel snel deze toch wel complexe belastingen kan invoeren in het rekenmodel.

Mede door de grote overspanningen tot 36 meter bleken bij een eerste berekening van de productiehal de buigmomenten dermate groot dat voor de dakliggers moest worden overgestapt op spanbetonliggers. In verdere stappen werd dan ook nauw samengewerkt met de fabrikant om die voorgespannen elementen optimaal te dimensioneren op basis van de inwendige krachten die Diamonds aanlevert, en om de karakteristieken van die elementen terug te koppelen naar het Diamonds rekenmodel. Al bij al waren dus wel enkele iteraties nodig om te komen tot een constructief ontwerp, maar dat hoeft uiteraard niet te verbazen bij een gebouw met dergelijke afmetingen. Hoe dan ook, met Diamonds verloopt dat proces bijzonder vlot en komt het volledig afgewerkte rekenmodel tot stand in slechts een vijftal dagen.

Windlasten op de dragende structuur van de Soprema productiehal

Buigmomenten in de dragende structuur van de Soprema productiehal, berekend met Diamonds

In het nieuwe kantoorgebouw wordt de betonnen dakplaat ondersteund door stalen kolommen, en wordt de horizontale stijfheid verzekerd door een reeks betonwanden binnenin. Naast de klassieke berekeningen voor de dimensionering van dragende elementen in beton en staal was hier ook de berekening van de absolute doorbuiging van de dakplaat van groot belang. Dit gebouw werd inderdaad rondom uitgevoerd met grote glaspartijen aan binnen- en buitenzijde. Om die met de nodige speling te plaatsen is het uiteraard van groot belang om de vertikale doorbuigingen in bruikbaarheidsgrenstoestand in te schatten met Diamonds.

Diamonds rekenmodel van het Soprema kantoorgebouw in Tongeren

8Doorbuiging in bruikbaarheidsgrenstoestand van de dakplaat van het Soprema kantoorgebouw in Tongeren

V2S (Part of Sweco)

Studiebureau V2S werd in 2006 opgericht door Walter Van Erum en Luc Schouteden. Beide zaakvoerders hebben sinds de jaren negentig een ruime ervaring opgebouwd als werf- en projectleider in woning- en industriebouw, aangevuld met de nodige expertise op het vlak van stabiliteitsstudies voor nieuwbouw, verbouwingen en renovaties. Waar V2S initieel van start is gegaan met 2 ingenieurs, is het vandaag uitgegroeid tot een 14-koppig team van bouwkundige experten waaronder 10 ingenieurs en 3 tekenaars/BIM-modelleurs.

“Wij werken steeds in nauw overleg met bouwheer, projectontwikkelaar, architect en aannemer om kwalitatief hoogstaande oplossingen uit te werken die het budget van de klant respecteren,” aldus Walter en Luc. “Dankzij onze ervaring als werf- en projectleider hebben wij bovendien een scherp oog voor details en praktische uitvoerbaarheid. Die troef spelen wij resoluut uit in onze stabiliteitsstudies, waarvoor wij sinds jaar en dag de BuildSoft rekensoftware gebruiken. Al sinds de jaren negentig zijn wij fan van de gebruiksvriendelijke BuildSoft producten, en van de snelle en accurate BuildSoft klantenservice. In 2006 was de beslissing dus snel genomen om ook in het nieuwe opgestarte V2S de BuildSoft rekensoftware te blijven gebruiken.

Onze praktijkgerichte aanpak wordt door klanten absoluut gesmaakt, waardoor wij kunnen rekenen op veel trouwe terugkerende klanten. Allicht daardoor is ons projectportfolio heel breed. Naast stabiliteitsstudies voor woningen en villa’s, appartementen, industriegebouwen en kantoren, voeren we bijvoorbeeld ook regelmatig detailstudies uit voor gevel- en raambevestigingen. Daarnaast zijn er ook een hele reeks kunstwerken en speciale constructies die we niet over het hoofd mogen zien, zoals de reconstructie van de Romeinse tempelsite in Tongeren, hulpconstructies voor de show van Cirque du Soleil in Las Vegas, of het 181 meter lange Kruinenpad in Maasmechelen waar je letterlijk tussen de boomtoppen loopt. En ja, ook bij het unieke ”Fietsen door het water” fietspad in Bokrijk waren we betrokken.”

Sinds november 2022, is V2S part of Sweco.

BuildSoft customer since
BuildSoft software: