Mundo-a office
Mundo-a office Diamonds

Foto © Ilse Liekens

Pieter Ochelen licht het Mundo-a bouwproject toe, het vierde Mundo-centrum van Ethical Property Europe in België. “Het bijzondere aan dit nieuw bio-ecologisch passief kantoorgebouw in Antwerpen is dat het werd gerealiseerd boven een metrostation, en het niet mogelijk was om steunpunten te voorzien boven dit ondergronds station. Bovendien moest vrije doorgang worden geboden naar het achterliggende Ecohuis en was het ook noodzakelijk om een vlotte uitstroom van reizigers te vrijwaren via een nog te realiseren uitgang van het metrostation.

Rekening houdend met die randvoorwaarden koos ontwerper B-architecten ervoor om deze 30 meter brede nieuwbouw te laten zweven tussen de belendende panden. Om dat structuurconcept te realiseren werd het gebouw ontworpen als een brug, aan beide uiteinden ondersteund door betonwanden die worden gefundeerd op de diepwanden van het onderliggende metrostation.

Een dergelijke brugstructuur hebben we gerealiseerd met behulp van 3 vakwerken uit gelamelleerd hout. De keuze voor een houten structuur werd ingegeven door de voorwaarde van de opdrachtgever om het gebouw zo duurzaam mogelijk te ontwerpen.

Mundo Office

Foto © Lucid

Het Mundo-a kantoorgebouw werd gerealiseerd met behulp van 3 vakwerken uit gelamelleerd hout die zwevend werden opgehangen tussen de belendende panden. Met Diamonds werden de vakwerkliggers van dit uitdagende bouwwerk gedimensioneerd.

 

 

Voor het globaal ontwerp van deze 4 verdiepingen hoge vakwerkspanten hebben we Diamonds gebruikt. Eerder dan 1 groot rekenmodel te ontwikkelen voor het hele bouwwerk, geven wij er de voorkeur aan het geheel op te splitsen in afzonderlijke rekenmodellen voor de verschillende vakwerken. Zo houden we zelf het ontwerp volledig in de hand, en wordt het heel makkelijk om te begrijpen hoe alles precies werkt.

Met Diamonds lezen we vlot de trek- en drukkrachten in de vakwerkstaven, en voeren we de nodige controles uit op het vlak van spanningen en stabiliteit. Een ander essentieel aspect van het constructief ontwerp is de doorbuigingsberekening van de 30 meter lange vakwerkliggers. Dat doen we met Diamonds op basis van een verlaagde E-modulus, rekening houdend met de klimaatklasse en belastingsduurklasse.

Omdat Diamonds zo makkelijk te gebruiken is, is het bij uitstek geschikt voor een globaal ontwerp van uitdagende bouwwerken zoals Mundo-a. Diamonds laat ons inderdaad toe om zeer efficiënt een structuur te vinden die ook voor de architect interessant is, en om dit op een heldere manier naar die architect te communiceren."

UTIL

Een heldere structuur ontwerpen die goede architectuur ondersteunt. Dat is waar UTIL voor gaat binnen elk architectuur- of kunstproject waaraan dit studiebureau meewerkt. UTIL werd opgericht in 2007, en wordt geleid door de 4 burgerlijk ingenieur-architecten Frans Leenaerts, Pieter Ochelen, Filip Van de Voorde en Rolf Vansteenwegen.

Vanuit het kantoor in hartje Brussel werken de ruim 20 UTIL-medewerkers aan projecten in heel België en Europa. Dat gebeurt steeds in dialoog en overleg met de architect. Al meer dan 10 jaar maakt het UTIL ingenieursteam gebruik van de BuildSoft rekensoftware. Dankzij de grote gebruiksvriendelijkheid is die software bijzonder geschikt om begrijpelijke en praktisch bruikbare rekenmodellen uit te werken die de essentie van het constructief ontwerp omschrijven.

BuildSoft customer since
BuildSoft software:

Other projects