Freely suspended spaces Albert Square in Vorst
Freely suspended spaces Albert Square Diamonds

Foto © Lucid

“Sinds de bouw van het metrostation Albert in de jaren 80 van de vorige eeuw was hier een grote open ruimte ontstaan. In het kader van een wedstrijd uitgeschreven door de gemeente Vorst ontwierp B-architecten twee gebouwen met diverse voorzieningen voor de buurtbewoners, waaronder een restaurant, een auditorium en een sportzaal,” zegt Pieter Ochelen.

Door de aanwezigheid van het ondergronds metrostation Albert zijn de funderingsmogelijkheden zeer beperkt. Aan de ene kant van het Albertplein wordt een betonnen kern, die zich buiten de omtrek van het station bevindt, gefundeerd op palen. Aan de andere kant van het Albertplein is de situatie zo mogelijk nog complexer omdat enkel in de uiterste hoek van het perceel kan worden gefundeerd.

Een zwevende structuur Alberplein Vorst
Een zwevende structuur Alpertplein Vorst Diamonds

Foto © Lucid

Voor de realisatie van het auditorium en de sportzaal wordt gewerkt met een grote stalen structuur die 9 meter uitkraagt. Dit uitkragende deel is scharnierend bevestigd aan de betonnen kern, terwijl trekkers zorgen voor steunpunten en vakwerkliggers zorgen voor de nodige stijfheid van deze stalen doos.

Albertplein Central 1
Albertplein Central 2

Voor de realisatie van de ruimtes voor het auditorium en de sportzaal wordt gewerkt met een grote stalen structuur die 9 meter uitkraagt. Diamonds werd gebruikt voor de klassieke normcontroles en voor de berekening van de eigenfrequenties.

 

Voor het globaal ontwerp van deze zwevende structuur hebben we Diamonds gebruikt. Met Diamonds lezen we vlot de trek- en drukkrachten in de vakwerkstaven, en voeren we de nodige controles uit op het vlak van spanningen en stabiliteit.

Aanvullend op de klassieke berekeningen en controles met Diamonds hebben we hier ook de eigenfrequenties van de uitkragende structuur berekend om ons ervan te vergewissen dat die niet interfereren met een normaal gebruik van de sportzaal.”

UTIL

Een heldere structuur ontwerpen die goede architectuur ondersteunt. Dat is waar UTIL voor gaat binnen elk architectuur- of kunstproject waaraan dit studiebureau meewerkt. UTIL werd opgericht in 2007, en wordt geleid door de 4 burgerlijk ingenieur-architecten Frans Leenaerts, Pieter Ochelen, Filip Van de Voorde en Rolf Vansteenwegen.

Vanuit het kantoor in hartje Brussel werken de ruim 20 UTIL-medewerkers aan projecten in heel België en Europa. Dat gebeurt steeds in dialoog en overleg met de architect. Al meer dan 10 jaar maakt het UTIL ingenieursteam gebruik van de BuildSoft rekensoftware. Dankzij de grote gebruiksvriendelijkheid is die software bijzonder geschikt om begrijpelijke en praktisch bruikbare rekenmodellen uit te werken die de essentie van het constructief ontwerp omschrijven.

BuildSoft customer since
BuildSoft software:

Other projects