concreet fonteynbrug buildsoft diamonds software
concreet fonteynbrug buildsoft diamonds software

Foto © Stijn Van Driessche

Een project dat representatief is voor de stabiliteitsstudies die wij uitvoeren met de Diamonds rekensoftware van BuildSoft is Residentie Fonteynbrug in Mechelen. Dit nieuwbouwproject aan de oevers van de Dijle werd ontworpen door Stéphane Beel Architects in opdracht van Apart Real Estate. Het omvat 16 appartementen gespreid over 5 bouwlagen, met uitkragende volumes aan de vier zijden van het gebouw. De nodige parkeergelegenheid wordt voorzien in 2 ondergrondse bouwlagen.

concreet fonteynbrug diamonds in progress
concreet fonteynbrug diamonds geometry

Residentie Fonteynbrug, Mechelen, in uitvoering (© Apart Real Estate) (© Apart Real Estate)

Diamonds rekenmodel van de bovenbouw van Residentie Fonteynbrug, Mechelen

De volledige draagstructuur van dit appartementsgebouw met uitkragende volumes werd ontworpen en uitgevoerd in gewapend beton. Met de Diamonds rekensoftware werden de nodige wapeningshoeveelheden berekend, zowel voor de doorlopende centrale kern als voor de wanden, kolommen, vloerplaten en balken op de verschillende verdiepingen. In deze fase werken we ook steeds nauw samen met de aannemer (Algemene Bouwonderneming Hooyberghs, in dit geval). Stelt de aannemer aanpassingen voor waardoor de bouwwerken sneller kunnen worden uitgevoerd (zoals het werken met prefab-elementen, bijvoorbeeld), dan bekijken we hoe die aanpassingen constructief kunnen worden gerealiseerd en nemen we die op in het uitvoeringsdossier.

concreet fonteynbrug diamonds reinforcement theoretical
concreet fonteynbrug diamonds reinforcement practical

Onder- en bovenwapening van vloerplaat in Residentie Fonteynbrug – theoretische secties zoals berekend door Diamonds

Onder- en bovenwapening van vloerplaat in Residentie Fonteynbrug – vertaling van theoretische secties naar een praktisch wapeningsnet

In een dergelijk project met diverse uitkragende volumes komt het uitgebreid arsenaal aan Diamonds tools om de doorbuiging van balken en vloerplaten te berekenen, bijzonder goed van pas. Dankzij de tijdsafhankelijke berekening van vervormingen maakt Diamonds het makkelijk om doorbuigingen realistisch af te toetsen aan de eisen die door de Eurocodes worden opgelegd. Daarbij gaat het niet alleen om het beperken van de totale doorbuiging, zoals ingegeven door esthetische eisen. Evenzeer draait het om het beperken van de bijkomende doorbuiging van aansluitende onderdelen zoals niet-dragende scheidingswanden, bekleding, glas, … om schade en scheuren aan die elementen te vermijden. Net omdat Diamonds bij tijdsafhankelijke berekeningen de doorbuiging bepaalt voor én na het aanbrengen van elke nieuwe belasting, kunnen bijkomende doorbuigingen te wijten aan de gebruiksbelasting immers eenvoudig worden afgeleid.

Dergelijke tijdsafhankelijke berekeningen houden niet enkel rekening met hoe belastingen in de tijd veranderen, maar ook met de tijdsafhankelijke effecten van scheurvorming en kruip van het beton. Uiteraard speelt de aanwezige wapening daarbij een zeer belangrijke rol, in het bijzonder dan de wapening die bij uitvoering zal worden geplaatst. Met Diamonds kunnen we niet enkel rekening houden met de wapeningssecties die volgen uit onze betonberekeningen, maar kunnen we voor alle elementen in gewapend beton bovendien een praktische wapening ingeven bij de tijdsafhankelijke berekening van vervormingen.

concreet fonteynbrug diamonds deformation total
concreet fonteynbrug diamonds deformation extra

Totale doorbuiging van vloerplaat in Residentie Fonteynbrug – rekening houdend met scheurvorming en kruip van beton, en met evolutie van belastingen in functie van de tijd

Bijkomende doorbuiging van vloerplaat in Residentie Fonteynbrug te wijten aan gebruiksbelasting - rekening houdend met scheurvorming en kruip van beton

Als alles draait om beton, dan is de keuze voor de Diamonds rekensoftware van BuildSoft de logica zelve. BuildSoft speelt al vele jaren een pioniersrol op het vlak van geavanceerde betonberekeningen, en maakt die bovendien heel toegankelijk voor ons als gebruiker. Dankzij die combinatie van rekenkracht en gebruiksvriendelijkheid blijft Diamonds voor ons absoluut de best denkbare software om accuraat en efficiënt een goed stabiliteitsdossier uit te werken. Daarvan hoeft niemand ons na meer dan 16 jaar nog te overtuigen.”

Ingenieursbureau Concreet

Ingenieursbureau Concreet - what's in a name? - is dé specialist in stabiliteitsstudies voor kleine en grootschalige bouwprojecten waarbij de dragende structuur in beton wordt gerealiseerd. Naast residentiële projecten zoals gezinswoningen en appartementsgebouwen, omvat het Concreet portfolio ook talrijke kantoorgebouwen, hotels, schoolgebouwen en woonzorgcentra.

Dankzij een oersterke focus op betonstructuren en stabiliteit is Ingenieursbureau Concreet sinds de oprichting in 2005 continu gegroeid. “Ons ervaren team van 11 ingenieurs, 3 tekenaars en 1 administratieve kracht staat in voor een unieke totaalaanpak” aldus zaakvoerders Yvan Goetschalckx en Stijn Van Loon. “Elke klant krijgt van ons een zorgvuldig opgebouwd en uiterst compleet stabiliteitsdossier dat het resultaat is van nauw overleg met architect en opdrachtgever. Naast onze gedetailleerde berekeningen leveren wij ook bekistingsplannen, wapeningsplannen, tekeningen van funderingen, lastenboeken, en meetstaten".

BuildSoft customer since
BuildSoft software:

Other projects