concreet tribeca buildsoft diamonds software
concreet tribeca buildsoft diamonds software

(© Domestic Makelaars)

Het Tribeca nieuwbouwproject in Beerse, een ontwerp van Trias Architects in opdracht van Domestic Makelaars, zit op dit moment in de uitvoeringsfase. Het bestaat uit 3 vleugels die worden opgetrokken rondom een aangelegd plein van 1500m², en omvat 24 appartementen, 1250m² kantoorruimtes en 7 eengezinswoningen. De appartementen worden verdeeld in 2 volumes, waarvan het eerste volume bestaat uit een gelijkvloers dat wordt ingericht als kantoorruimte en een torengebouw van 7 bovengrondse bouwlagen met telkens 2 appartementen die beschikken over inpandige terrassen.

"Een doorlopende centrale kern en een kruis van draagmuren zorgen voor de nodige buigstijfheid van het torengebouw” verduidelijken Yvan Goetschalckx en Stijn Van Loon. “De vertikale draagkracht van het geheel wordt verzekerd door betonwanden op het gelijkvloers en silikaatwanden op de bovengelegen verdiepingen, in combinatie met de nodige balken en kolommen in gewapend beton. Naast wanden, balken en kolommen in gewapend beton bevat het 3D Diamonds rekenmodel derhalve ook een reeks wanden waaraan de elastische materiaaleigenschappen van silikaatsteen zijn toegewezen.

tribeca diamonds geometry
concreet tribeca diamonds structural analysis model

Ontwerp Tribeca torengebouw, Beerse

Diamonds rekenmodel van het Tribeca torengebouw, Beerse

Bij het uitwerken van het uitvoeringsdossier vertrekken we uiteraard van het bestaande aanbestedingsdossier, maar overleggen we ook nauw met de aannemer. Stelt die aannemer aanpassingen voor waardoor de bouwwerken sneller kunnen worden uitgevoerd (zoals het werken met prefab-elementen, bijvoorbeeld), dan bekijken we hoe die aanpassingen constructief kunnen worden gerealiseerd en nemen we die op in het uitvoeringsdossier.

concreet tribeca diamonds reinforcement theoretical
concreet tribeca diamonds reinforcement practical

Onder- en bovenwapening van vloerplaat in het Tribeca torengebouw – theoretische secties zoals berekend door Diamonds

Onder- en bovenwapening van vloerplaat in het Tribeca torengebouw – vertaling van theoretische secties naar een praktisch wapeningsnet

Ook rekentechnisch houden we rekening met de manier waarop de werken worden uitgevoerd dankzij de mogelijkheden die de Diamonds rekensoftware biedt om vervormingen van elementen in gewapend beton te begroten in functie van de tijd. Dergelijke tijdsafhankelijke berekeningen houden niet enkel rekening met hoe belastingen in de tijd veranderen, maar ook met de tijdsafhankelijke effecten van scheurvorming en kruip van het beton. Uiteraard speelt de aanwezige wapening daarbij een zeer belangrijke rol, in het bijzonder dan de wapening die bij uitvoering zal worden geplaatst. Met Diamonds kunnen we niet enkel rekening houden met de wapeningssecties die volgen uit onze betonberekeningen, maar kunnen we voor alle elementen in gewapend beton bovendien een praktische wapening ingeven bij de tijdsafhankelijke berekening van vervormingen.

concreet tribeca diamonds deformation total
concreet tribeca diamonds deformation extra

Totale doorbuiging van vloerplaat in het Tribeca torengebouw – rekening houdend met scheurvorming en kruip van beton, en met evolutie van belastingen in functie van de tijd

Bijkomende doorbuiging van vloerplaat in het Tribeca torengebouw te wijten aan gebruiksbelasting - rekening houdend met scheurvorming en kruip van beton

Dankzij Diamonds beschikken we dus over een uitgebreid arsenaal aan krachtige tools om de doorbuiging van balken en vloerplaten in gewapend beton af te toetsen aan de eisen die door de Eurocodes worden opgelegd. Daarbij gaat het niet alleen om het beperken van de totale doorbuiging (ingegeven door esthetische eisen) maar ook om het beperken van de bijkomende doorbuiging van aansluitende onderdelen zoals niet-dragende scheidingswanden, bekleding, glas, … om schade en scheuren aan die elementen te vermijden. Omdat Diamonds de doorbuiging berekent voor én na het aanbrengen van elke nieuwe belasting, wordt de begroting van dergelijke bijkomende doorbuigingen te wijten aan de gebruiksbelasting op balken en vloerplaten immers bijzonder makkelijk.

Als alles draait om beton, dan is de keuze voor de Diamonds rekensoftware van BuildSoft de logica zelve. BuildSoft speelt al vele jaren een pioniersrol op het vlak van geavanceerde betonberekeningen, en maakt die bovendien heel toegankelijk voor ons als gebruiker. Dankzij die combinatie van rekenkracht en gebruiksvriendelijkheid blijft Diamonds voor ons absoluut de best denkbare software voor de berekening van betonstructuren.”

Ingenieursbureau Concreet

Ingenieursbureau Concreet - what's in a name? - is dé specialist in stabiliteitsstudies voor kleine en grootschalige bouwprojecten waarbij de dragende structuur in beton wordt gerealiseerd. Naast residentiële projecten zoals gezinswoningen en appartementsgebouwen, omvat het Concreet portfolio ook talrijke kantoorgebouwen, hotels, schoolgebouwen en woonzorgcentra.

Dankzij een oersterke focus op betonstructuren en stabiliteit is Ingenieursbureau Concreet sinds de oprichting in 2005 continu gegroeid. “Ons ervaren team van 11 ingenieurs, 3 tekenaars en 1 administratieve kracht staat in voor een unieke totaalaanpak” aldus zaakvoerders Yvan Goetschalckx en Stijn Van Loon. “Elke klant krijgt van ons een zorgvuldig opgebouwd en uiterst compleet stabiliteitsdossier dat het resultaat is van nauw overleg met architect en opdrachtgever. Naast onze gedetailleerde berekeningen leveren wij ook bekistingsplannen, wapeningsplannen, tekeningen van funderingen, lastenboeken, en meetstaten".

BuildSoft customer since
BuildSoft software:

Other projects