concreet italielei residence buildsoft diamonds software
Diamonds structural analysis model of the Italiëlei Residence superstructure, Antwerp

Foto © Binst Architecten

Residentie Italiëlei, een project met 17 appartementen op de hoek van de Italiëlei en de Van Aerdtstraat te Antwerpen, is een ontwerp van Binst Architects in opdracht van Constructie en Promotie van Immobiliën NV. Bovenop de 3 ondergrondse bouwlagen met parkeergelegenheid voorziet dit project in een doorzon-appartement en een commerciële functie op het gelijkvloers, 3 gestapelde bouwlagen en een torenvolume op de hoek.

“Dit project bevindt zich momenteel in de aanbestedingsfase” lichten Yvan Goetschalckx en Stijn Van Loon toe. “In nauw overleg met opdrachtgever en architect hebben wij een uitgebreid aanbestedingsdossier samengesteld met plannen, meetstaten en een lastenboek, en dat alles op basis van onze stabiliteitsberekeningen met de Diamonds rekensoftware van BuildSoft.

Design Italiëlei Residence, Antwerp
concreet Italielei Diamonds geometry

Ontwerp Residentie Italiëlei, Antwerpen (© Binst Architecten)

Diamonds rekenmodel van de bovenbouw van Residentie Italiëlei, Antwerpen

Typisch vertrekken we in zo een project van het digitale model dat door de architect op punt werd gesteld. Uiteraard is zo een model een heel pak gedetailleerder dan wat we nodig hebben voor onze stabiliteitsberekeningen. Om die reden maken wij in het architectuurmodel een aantal sneden die we exporteren naar een DXF-bestand en vervolgens importeren in de Diamonds rekensoftware.

Diamonds beschikt inderdaad over een uitgebreide reeks handige functies om de geometrie van het rekenmodel op te bouwen vertrekkend van zo een DXF-bestand. Dan gaat het niet enkel om het transleren en kopiëren van punten en lijnen, maar ook bijvoorbeeld om het extruderen ervan. Op die manier kunnen we heel snel de verschillende bouwlagen in het rekenmodel opbouwen, inclusief de wanden en kolommen op elk niveau.

Uiteraard moet dit 3D model nog worden aangevuld met materiaaleigenschappen, belastingen en randvoorwaarden. Dan gaat het niet enkel om de steunpunten in het rekenmodel (in het Diamonds rekenmodel van de bovenbouw van Residentie Italiëlei werden vaste steunlijnen gedefinieerd), maar ook bijvoorbeeld om de aansluitstijfheid tussen balken en platen of tussen kolommen en platen. Diamonds beschikt toch wel over een hele reeks handige functies om dat volledig naar onze hand te zetten, en zo de controle te nemen over hoe balken, kolommen, platen en wanden werken binnen de volledige betonstructuur.

Voor dit soort projecten hebben we typisch binnen de 2 dagen een volledig functioneel rekenmodel opgebouwd met Diamonds. Daarmee zijn we klaar voor de stabiliteitsberekeningen waarmee we het aanbestedingsdossier verder uitwerken. En daar gaan we best wel ver in, om ervoor te zorgen dat opdrachtgever en aannemer in de uitvoeringsfase niet voor verrassingen komen te staan.

concreet Italielei Diamonds internal forces normal
concreet Italielei Diamonds reinforcement 3D

Inwendige krachten in de betonstructuur van Residentie Italiëlei (berekend met Diamonds)

Wapening in de betonstructuur van Residentie Italiëlei (berekend met Diamonds)

Met Diamonds berekenen en optimaliseren we immers niet enkel de nodige wapeningshoeveelheden voor balken, kolommen, vloerplaten en wanden. Ook bij het uitwerken van het aanbestedingsdossier berekenen we al de realistische doorbuiging van betonbalken en vloerplaten, rekening houdend met scheurvorming en kruip van het beton en met de te plaatsen wapening. Daar waar nodig passen we de dimensionering van elementen in gewapend beton aan om de maximum doorbuigingen te beperken tot de toelaatbare waarden.

concreet Italielei Diamonds reinforcement 2D
concreet Italielei Diamonds deformation

Berekende onder- en bovenwapening van vloerplaat in Residentie Italiëlei

Berekende realistische doorbuiging van vloerplaat in Residentie Italiëlei – rekening houdend met scheurvorming en kruip van beton

Met het Concreet team maken we voor stabiliteitsberekeningen al sinds dag één exclusief gebruik maken van BuildSoft rekensoftware, en daar zijn 2 heel goede redenen voor: de gebruiksvriendelijkheid van de krachtige BuildSoft rekensoftware (met zeer geavanceerde mogelijkheden voor betonberekening!) én de prima kwaliteit van de BuildSoft klantenservice (vragen worden altijd snel én vriendelijk beantwoord!). Op de BuildSoft producten en diensten kan je rekenen als het erom gaat accuraat en efficiënt een goed stabiliteitsdossier uit te werken. Daarvan hoeft niemand ons na meer dan 16 jaar nog te overtuigen.”

Ingenieursbureau Concreet

Ingenieursbureau Concreet - what's in a name? - is dé specialist in stabiliteitsstudies voor kleine en grootschalige bouwprojecten waarbij de dragende structuur in beton wordt gerealiseerd. Naast residentiële projecten zoals gezinswoningen en appartementsgebouwen, omvat het Concreet portfolio ook talrijke kantoorgebouwen, hotels, schoolgebouwen en woonzorgcentra.

Dankzij een oersterke focus op betonstructuren en stabiliteit is Ingenieursbureau Concreet sinds de oprichting in 2005 continu gegroeid. “Ons ervaren team van 11 ingenieurs, 3 tekenaars en 1 administratieve kracht staat in voor een unieke totaalaanpak” aldus zaakvoerders Yvan Goetschalckx en Stijn Van Loon. “Elke klant krijgt van ons een zorgvuldig opgebouwd en uiterst compleet stabiliteitsdossier dat het resultaat is van nauw overleg met architect en opdrachtgever. Naast onze gedetailleerde berekeningen leveren wij ook bekistingsplannen, wapeningsplannen, tekeningen van funderingen, lastenboeken, en meetstaten".

BuildSoft customer since
BuildSoft software:

Other projects