jva_vinkenvelde
jva_vinkenvelde_diamonds

Een spraakmakende renovatie

Een heel apart project (uitgewerkt samen met A2D Architects, en momenteel in uitvoering) is de renovatie van de zes woontorens Vinkenvelden in Hoboken. Die woontorens werden gebouwd in de jaren 60 van de vorige eeuw, maar moeten grondig worden aangepakt om te voldoen aan de hedendaagse veiligheids- en comfortnormen. Dat alles evenwel met respect voor de architecturale waarde van deze slanke kruisvormige woontorens. Bovendien moet de renovatie worden uitgevoerd binnen de budgettaire marges die door de overheid worden opgelegd.

Om dat mogelijk te maken ging het renovatieconcept uit van een minimum aan structurele ingrepen, om op die manier voldoende budget beschikbaar te houden om te investeren in extra wooncomfort voor de bewoners. De woontorens werden origineel uitgevoerd als betonwanden aangebouwd tegen een centrale kern, en die centrale kern is nu aan vervanging toe.

“Op vraag van de aannemer” vertelt Jan Van Aelst, “onderzochten we of het mogelijk was om de bestaande kern volledig weg te nemen. Uiteraard rijst daarbij de vraag of het resterende deel van de woontoren wel kan blijven staan, eenmaal die kern verwijderd is. Die vraag was des te prangender omdat uit voorafgaande onderzoeken bleek dat de wanden waren uitgevoerd als aan elkaar gestorte prefabwanden. Bovendien waren er ook helemaal geen stabiliteitsplannen beschikbaar, waardoor de onzekerheid alleen maar groter werd.”

Een vernieuwende bouwmethode dankzij 3D rekenen

Het geheel werd daarom in Diamonds gemodelleerd, onderworpen aan windbelasting en rekening houdend met andere aanwezige lasten. Uit deze berekeningen bleek dat de woontorens wel degelijk konden blijven staan na afbraak van de centrale kern, maar dat de vervormingen bovenaan dermate groot worden dat het geheel onvoldoende beheersbaar blijft. Daarom werd aan de opdrachtgever voorgesteld om, vooraleer te beginnen met de afbraak van de centrale kernen, een betonnen kroon te gieten bovenop de torens. Die kroon is voorzien van een grote centrale opening, die de aannemer blijvend toegang biedt tot de centrale kern.

Doorheen de centrale opening in de kroon kan de aannemer blijvend instaan voor verticaal transport van materiaal en materieel, en kan de centrale kern in zijn geheel worden afgebroken tot op het niveau van de funderingen. Bestaande funderingen worden hergebruikt, maar ook aangevuld met nieuwe funderingen, om daarna te starten met de verticale opbouw van de nieuwe kern en de aansluiting ervan op de bestaande betonwanden.

Een dergelijke aanpak houdt een heel pak voordelen in ten opzichte van een meer klassieke benadering, waarbij de kern in verschillende fasen wordt afgebroken en beetje bij beetje opnieuw wordt opgebouwd. Volgens Jan Van Aelst ”kan er op die manier niet alleen kostenefficiënter worden gewerkt, maar wordt bovendien binnen het bestaand gebouw een volledig nieuwe dragende structuur gerealiseerd. Dat is toch wel een aanzienlijke meerwaarde voor de bouwheer. Zonder 3D rekenen hadden we de haalbaarheid van deze manier van bouwen onmogelijk kunnen inschatten.”

Ingenieursbureau Jan Van Aelst

Structureel meedenken als handelsmerk

"Wij hebben er als studiebureau ons handelsmerk van gemaakt constructief mee te denken met bouwheren en architecten, en zo actief bij te dragen tot de architecturale waarde van een gebouw. Architecten appreciëren dat heel erg. Gedurende de meer dan 30 jaar dat we actief zijn hebben we dan ook een nauwe samenwerking opgebouwd met heel wat befaamde architecten, waaronder Baumschlager Eberle, Crepain Binst en SVR-ARCHITECTS" begint Jan Van Aelst. Actueel maakt het ingenieursbureau deel uit van Macobo-Stabo Construction Engineers.

"Maar daarnaast werken wij ook vaak samen met project- en conceptontwikkelaars zoals CORES Development en Immpact. Om een architecturaal hoogstaand gebouw te ontwikkelen, zoeken wij in overleg met hen naar het beste ontwerp voor de dragende structuur en evalueren we de impact op het kostenplaatje. Elk gebouw kan je immers op 10 verschillende manieren neerzetten. Maar als ingenieursbureau hebben we met 3D rekensoftware de middelen in handen om alternatieven te onderzoeken, en de beste keuze te maken tussen verschillende oplossingen. Zelf gebruiken we al vele jaren intensief de Diamonds rekensoftware van BuildSoft. Die is onmisbaar geworden om de steeds complexere structuren te dimensioneren die we tegenwoordig meer en meer terugvinden in heel wat architecturale ontwerpen.”

Torenhoge verwachtingen waarmaken

“Voor ons als ingenieursbureau is 3D rekenen een zeer belangrijk middel om binnen elk project onze doelstelling te kunnen waarmaken om actief bij te dragen tot de architecturale waarde van het gebouw waaraan we werken” besluit Jan Van Aelst. “Sinds we met Maison du Savoir een aanvang namen met 3D rekenen, is dat sindsdien alleen maar toegenomen. Op dit moment maakt ons team van 5 projectingenieurs gebruik van Diamonds voor alle projecten die ons worden toevertrouwd.

Gebruiksvriendelijkheid was voor ons een heel belangrijk selectiecriterium toen we ongeveer 20 jaar geleden van start gingen met de BuildSoft rekensoftware. Binnen een 3D rekenomgeving met talloze mogelijkheden is dat aspect belangrijker dan ooit. Het is net de goede mix van rekenmogelijkheden en gebruiksvriendelijkheid die voor ons cruciaal is om in de dagdagelijkse praktijk snel en efficiënt constructieve bottlenecks te detecteren, en oplossingen te vinden. Het klinkt misschien cliché in deze context, maar 3D rekenen helpt ons absoluut om de torenhoge verwachtingen van onze klanten en partners waar te maken.”

BuildSoft customer since

Other projects