Stedec is een ingenieursbureau gespecialiseerd in het ontwikkelen en berekenen van structuren in beton of staal van gebouwen en kunstwerken. Stedec behoort tot één van de belangrijkste kantoren voor stabiliteit in West-Vlaanderen en verwerkt jaarlijks voor meer dan 300 miljoen euro aan bouwwerken in binnen- en buitenland.

Het studiebureau stabiliteit een belangrijke rol binnenin het bouwteam van een project. Samen met de bouwheer, architect en aannemer zoeken we steeds naar de meest optimale en meest economische structuur. Door de steeds kortere uitvoeringstermijnen en door het gebrek aan gekwalificeerde bouwvakkers/bekisters op de werfvloer, dringt zich meer en meer een structuur op met doorgedreven prefabricatie. In concept ontwikkelt Stedec in elke studie de meest efficiënte prefabstructuur voor zowel kantoren als appartementsgebouwen

Stedec verzorgt vanuit deze visie niet enkel de klassieke studie stabiliteit waarbij de opmaak van de bekistingsplannen reeds gericht is op een uitvoering in geprefabriceerde elementen. Tevens beschikt Stedec over de nodige know-how voor de opmaak van de uitvoeringstekeningen van geprefabriceerde betonelementen die rechtstreeks geïmplementeerd kunnen worden in het productieproces van de prefabrikanten. Het omvormen en optimaliseren van bestaande studies in ter plaatse gestorte beton naar een geprefabriceerde structuur behoort ook tot de mogelijkheden.

Het samenwerken onder een BIM-model is steeds prominenter aanwezig in het bouwproces. Stedec beschikt over de nodige know-how en software om als volwaardige partner mee te werken aan het gezamenlijk BIM-model binnen elk project.

Ingenieursbureau Stedec werd opgericht in 1985 door ir.-arch. Koenraad Coelus en is sinds 1 januari 2018 overgenomen door VK Engineering, onderdeel van de groep VK Architects & Engineers.

BuildSoft customer since 1989

Projects