stedec_baelskaai
stedec_baelskaai_diamonds

Het iconische Baelskaai 12 appartementsgebouw in Oostende is de eerste realisatie binnen het New Waterfront City woonproject van Bouwgroep Versluys en CFE. Het is een ontwerp van architectenbureau CONIX RDBM Architects, en werd uitgevoerd door MBG. New Waterfront City volgt de trend van Europese steden waar oude havens worden omgevormd tot trendy woon- en werkwijken.

“Baelskaai 12 is het eerste gebouw van die omvang en complexiteit dat we volledig in 3D hebben berekend met de Diamonds software van BuildSoft,” vervolgt Koen Coelus. “Iedere verdieping van dit 48 meter hoge torengebouw is verschillend. Niet alleen verspringen de betonwanden van niveau tot niveau, sommige van de vloeren in nagespannen beton kragen ook meer dan 6 meter uit ten opzichte van de gevel om de ’living outdoor’ terrassen te realiseren die een uniek uitzicht bieden op de zee, de duinen en de haven van Oostende. Kers op de taart zijn de 2 buitenzwembaden in uitkraging. Zonder 3D rekensoftware te gebruiken was het dan ook onmogelijk om een betrouwbare lastendaling te maken, en om de spanningen in de betonwanden te berekenen.”

“Maar dit was absoluut niet de enige reden waarom we de Diamonds rekensoftware hebben gebruikt in het kader van dit project,” vult Maarten Vervaet aan. “Wegens de sterke asymmetrie van het ontwerp moesten we ook zorgvuldig omgaan met de verschillen in elastische verkorting aan beide zijden van het bouwwerk. Door die verschillen ontstond immers reeds een horizontale vervorming van het gebouw onder inwerking van enkel de vaste lasten, en de begroting daarvan maakte een 3D berekening noodzakelijk.

En tenslotte konden we dankzij 3D rekenen ook vlot omgaan met aanpassingen in het ontwerp, zoals het koppelen van twee appartementen of het verplaatsen van dragende wanden op vraag van architect of bouwheer. Bij dergelijke projecten stellen we telkens opnieuw vast dat die iteratieve fase heel belangrijk is geworden, en dat we net dankzij 3D rekenen heel kort op de bal kunnen spelen.”

Bakens blijven verzetten

“Ofschoon ons projectportfolio een breed gamma aan bouwconstructies omvat, is dit torengebouw echt wel representatief voor de manier waarop wij denken en werken,” besluit Koen Coelus. “Sinds 1985 heb ik de bouwwereld ingrijpend zien veranderen. Het is enkel door alert te blijven voor de veranderingen in de markt dat Stedec NV kon uitgroeien tot wat het is vandaag. Bakens blijven verzetten, daar gaat het om bij ons. En zeg nu zelf, is dit project daarvan geen mooi voorbeeld?”

Stedec

Stedec is een ingenieursbureau gespecialiseerd in het ontwikkelen en berekenen van structuren in beton of staal van gebouwen en kunstwerken. Stedec behoort tot één van de belangrijkste kantoren voor stabiliteit in West-Vlaanderen en verwerkt jaarlijks voor meer dan 300 miljoen euro aan bouwwerken in binnen- en buitenland.

Het studiebureau stabiliteit een belangrijke rol binnenin het bouwteam van een project. Samen met de bouwheer, architect en aannemer zoeken we steeds naar de meest optimale en meest economische structuur. Door de steeds kortere uitvoeringstermijnen en door het gebrek aan gekwalificeerde bouwvakkers/bekisters op de werfvloer, dringt zich meer en meer een structuur op met doorgedreven prefabricatie. In concept ontwikkelt Stedec in elke studie de meest efficiënte prefabstructuur voor zowel kantoren als appartementsgebouwen

Stedec verzorgt vanuit deze visie niet enkel de klassieke studie stabiliteit waarbij de opmaak van de bekistingsplannen reeds gericht is op een uitvoering in geprefabriceerde elementen. Tevens beschikt Stedec over de nodige know-how voor de opmaak van de uitvoeringstekeningen van geprefabriceerde betonelementen die rechtstreeks geïmplementeerd kunnen worden in het productieproces van de prefabrikanten. Het omvormen en optimaliseren van bestaande studies in ter plaatse gestorte beton naar een geprefabriceerde structuur behoort ook tot de mogelijkheden.

Het samenwerken onder een BIM-model is steeds prominenter aanwezig in het bouwproces. Stedec beschikt over de nodige know-how en software om als volwaardige partner mee te werken aan het gezamenlijk BIM-model binnen elk project.

Ingenieursbureau Stedec werd opgericht in 1985 door ir.-arch. Koenraad Coelus en is sinds 1 januari 2018 overgenomen door VK Engineering, onderdeel van de groep VK Architects & Engineers.

BuildSoft customer since

Other projects