abass_debrug
abass_debrug_diamonds

De eerste ronde school in Vlaanderen

Een bijzonder ontwerp met interessante uitdagingen

“Uit de talloze bouwprojecten waar AB Associates instond voor de constructieve berekening van de staalstructuur, zou ik graag even stil staan bij de Basisschool De Brug in Bocholt” steekt Phil Melard van wal. “Het is een heel bijzonder ontwerp van Lens°ass Architecten en UArchitects, met een ronde vorm die de ontwikkelingslijn van het kind centraal stelt. De ontwikkeling start bij de centrale polyvalente ruimte, en zet zich door naar buiten toe via de klassen errond. Het hellend dak dat zich schroefvormig omhoog werkt benadrukt deze visie, en creëert over de helft van het cirkelvormig grondplan ruimte voor klaslokalen op de bovenverdieping. Vanuit constructief oogpunt bezien was de stalen dakconstructie best een interessante uitdaging.

Basisschool De Brug in Bocholt (© Lens°ass Architecten en UArchitects). Het hellend dak van deze nieuwbouw werkt zich schroefvormig omhoog, en creëert over de helft van het cirkelvormig grondplan ruimte voor lokalen op de bovenverdieping.

Die dakconstructie wordt door de onderbouw ondersteund langsheen de cirkelvormige buitenrand, terwijl een stalen koker (die op zijn beurt wordt gedragen door een ter plaatse gestorte betonwand) zorgt voor een centrale ondersteuning. Op het buitenoppervlak van die stalen koker werden een reeks doormidden gesneden stalen profielen gelast waarop dan de stalen liggers van de dakconstructie werden aangesloten.

De centrale polyvalente ruimte in Basisschool De Brug te Bocholt (© Lens°ass Architecten en UArchitects). Blikvanger in deze ruimte is de centrale koker, een stalen constructie waarop de stalen liggers van de dakconstructie werden aangesloten.

Voor de constructieve berekening van de stalen dakconstructie hebben we een Diamonds rekenmodel gebouwd waarin de centrale stalen koker als een stijve cilinder werd gemodelleerd, en waarin de ondersteunende betonwand als vast werd verondersteld. Naast de stalen liggers van de dakconstructie en de doormidden gesneden stalen profielen op de centrale koker, bevat dit Diamonds rekenmodel uiteraard ook de noodzakelijke elementen om de windstabiliteit van de dakconstructie te verzekeren. Daarbij gaat het enerzijds om de windschoren die in het vlak van de dakconstructie werden voorzien, en anderzijds om een aantal door ons gekozen windkerende punten waarlangs de windkrachten op de dakconstructie via betonkolommen worden doorgeleid naar de fundering.”

Beter samenwerken dankzij BIM Expert

“Ondertussen werken we toch al zo een 15 jaar met de BuildSoft rekensoftware” zegt Phil Melard, “en het blijft absoluut een plezier om dat te doen. Vooral omdat die software zo makkelijk te gebruiken is, kunnen we zeer efficiënt complexe constructieve uitdagingen tot een goed einde brengen. Dankzij de BuildSoft BIM Expert kunnen we nu ook een stap verder gaan, en het 3D rekenmodel vertalen naar een Tekla Structures model. Dat maakt een vlotte samenwerking met de aannemer een pak eenvoudiger. Op basis van ons 3D rekenmodel kunnen wij nu immers een consistent Tekla Structures model bezorgen aan de aannemer, die dat op zijn beurt kan gebruiken als de basis voor de architectuurmodellen.”

Diamonds rekenmodel (links) van de centrale stalen koker en de volledige dakconstructie, inclusief de noodzakelijke elementen om de windstabiliteit van de dakconstructie te verzekeren. Het 3D Tekla Structures model (rechts) van de staalconstructie kan met de BuildSoft BIM Expert worden gecreëerd op basis van het Diamonds rekenmodel, en kan worden gedeeld met de andere betrokken partijen in het bouwproces.

Nauwgezet werken en rekenen

“Architectuurplannen lezen en constructief interpreteren is bij elk project van groot belang” besluit Phil Melard, “om de dragende structuur te laten werken op de juiste manier en om rekenmodellen te bouwen in functie daarvan. Sinds 2003 gebruiken wij daarvoor de rekensoftware van BuildSoft, net omdat die ons in staat stelt onze ideeën vlot te vertalen naar goede constructieve concepten en vervolgens die concepten op een efficiënte manier af te toetsen.

Doorheen de jaren is de rol van de constructief ingenieur in het bouwproces trouwens steeds belangrijker geworden. Met AB Associates zijn we goed georganiseerd om onze rol op te nemen in dat proces: een sterk team, prima rekentools en een consequente manier van werken. Onze technische projectfiches documenteren bijvoorbeeld alle technische aspecten die van belang zijn voor het rekenwerk. Zo kunnen we niet alleen een consequente en systematische aanpak garanderen voor al onze projecten, maar zorgen we er ook voor dat iedereen binnen het AB Associates team altijd transparant toegang heeft tot alle technische projectinformatie. Uiteraard kunnen we op die manier een pak efficiënter werken, maar bovenal kunnen we onze klanten een betere dienstverlening garanderen.”

AB Associates

Binnen de driehoek van bouwheer, architect en aannemer positioneert AB Associates (Hasselt, België) zich als een meedenkende partner die alle betrokken partijen ondersteunt om hun doelen te realiseren. Daarvoor hanteert AB Associates een projectmatige aanpak met aandacht voor een strikte planning en nauwgezette opvolging, zodat projecten binnen budget en volgens de afgesproken timing kunnen worden gerealiseerd.

Vertrekkend van het ontwerpplan van de architect, werkt het rekenteam van AB Associates een constructief ontwerp uit. Daarvoor wordt al 15 jaar lang de BuildSoft rekensoftware gebruikt. Tijdens het rekenen is de link met de praktijk nooit veraf, en wordt veel aandacht besteed aan de uitvoerbaarheid van de uitgewerkte oplossingen. Daarom ook vertalen de beton- en staaltekenteams van AB Associates alles nauwgezet in praktisch toepasbare, makkelijk leesbare en gedetailleerde uitvoeringsplannen.

AB Associates werd in 1999 opgericht door Kurt Vandecan en Frank Vanermen, met een focus op projectmanagement, veiligheidscoördinatie en tekenwerk. Sinds de komst van Phil Melard in 2003 als derde vennoot, speelt constructief rekenen een steeds grotere rol binnen de activiteiten van AB Associates, dat ondertussen is uitgegroeid tot een ingenieursbureau met 17 medewerkers (waaronder 8 ingenieurs, 3 betontekenaars en 3 staaltekenaars). Om de verdere groei van het team te ondersteunen trad Koen Vertessen in 2017 toe als vierde vennoot.

Het projectportfolio van AB Associates is bijzonder uitgebreid en divers, en omvat zowel nieuwbouwprojecten als renovaties. AB Associates is actief op het vlak van appartementsbouw, utiliteitsbouw (kantoorgebouwen, politiekantoren, schoolgebouwen, woonzorgcentra, …) en werkt met behulp van de BuildSoft rekensoftware creatieve oplossingen uit in staal, beton en hout.

BuildSoft customer since
BuildSoft software:

Other projects