abass_devictorie
abass_devictorie_diamonds

Kijken door de bril van vroeger

Expertise in renovatie van houten dakspanten

“Ons projectportfolio omvat niet alleen een heleboel nieuwbouwprojecten” vertelt Phil Melard, “maar ook een groeiend aantal interessante renovatieprojecten. Renovatieprojecten zijn op zich heel boeiend en vaak ook relatief complex, omdat je vertrekt vanuit een bestaande context en binnen die context ook een oplossing moet uitwerken. Maar door de jaren heen hebben we ondertussen best wel een pak expertise opgebouwd op het vlak van renovatie van houten dakspanten.

In mijn ogen is het bij dit soort projecten absoluut cruciaal om de dragende structuur te bekijken door de bril van de oorspronkelijke ontwerper. Vaak wordt bijvoorbeeld de vergissing gemaakt om houten dakspanten op buiging te berekenen, terwijl ze daar helemaal niet voor ontworpen zijn. Als je een succesvolle en robuuste renovatie wil realiseren, dan moet je dat echt doen vanuit het standpunt dat de constructie (opnieuw) best werkt volgens het opzet van het originele ontwerp.

Houten dakspanten kunnen natuurlijk wel een beetje buiging verdragen onder inwerking van bijvoorbeeld eigengewicht, maar de beschikbare momentsterkte is voor de rest heel beperkt. Je moet dergelijke constructies op trek en druk laten werken, en aanpassingen in het kader van een renovatie volledig plannen volgens dat principe. Dat is niet altijd even makkelijk. Vaak zijn in tussentijd immers aanpassingen gerealiseerd die het originele ontwerp niet respecteren, en dan moet je als constructief ontwerper ingrijpen waar nodig. Maar met de juiste aanpak voldoen heel wat oude dakspanten verrassend goed aan de eisen die gesteld worden bij renovatie, wat toch wel getuigt van het grote vakmanschap waarmee deze historische constructies oorspronkelijk werden ontworpen en gerealiseerd.

abass_devictorie_diamonds

Houten dakspanten in een renovatieproject (©Jaspers-Eyers Architects) waarbij op basis van Diamonds 2D rekenmodellen advies werd verstrekt voor de te realiseren verstevigingen.

 

Zo werden we recent door Bouwwerken Vandebos om advies gevraagd bij de renovatie van een houten dakspant in een wijnatelier, een project van Jaspers-Eyers Architects. Oorspronkelijk werd voorzien om de bestaande verbindingen in het houten dakspant te verstevigen met stalen schoenen. Dat is esthetisch natuurlijk niet echt optimaal, omdat de zichtbaarheid van gerenoveerde houten dakspanten net een van hun grootste architecturale troeven zou moeten zijn. Op basis van 2D berekeningen met Diamonds hebben we die verstevigingen echter kunnen reduceren tot een maximum van 2 à 3 stalen pennen per spant, en konden heel wat van de voorziene stalen schoenen gewoon worden weggelaten.”

Nauwgezet werken en rekenen

“Architectuurplannen lezen en constructief interpreteren is ook bij renovaties van groot belang” besluit Phil Melard, “om de dragende structuur te laten werken op de juiste manier en om rekenmodellen te bouwen in functie daarvan. Sinds 2003 gebruiken wij daarvoor de rekensoftware van BuildSoft, net omdat die ons in staat stelt onze ideeën vlot te vertalen naar goede constructieve concepten en vervolgens die concepten op een efficiënte manier af te toetsen.

Doorheen de jaren is de rol van de constructief ingenieur in het bouwproces trouwens steeds belangrijker geworden. Met AB Associates zijn we goed georganiseerd om onze rol op te nemen in dat proces: een sterk team, prima rekentools en een consequente manier van werken. Onze technische projectfiches documenteren bijvoorbeeld alle technische aspecten die van belang zijn voor het rekenwerk. Zo kunnen we niet alleen een consequente en systematische aanpak garanderen voor al onze projecten, maar zorgen we er ook voor dat iedereen binnen het AB Associates team altijd transparant toegang heeft tot alle technische projectinformatie. Uiteraard kunnen we op die manier een pak efficiënter werken, maar bovenal kunnen we onze klanten een betere dienstverlening garanderen.”

AB Associates

Binnen de driehoek van bouwheer, architect en aannemer positioneert AB Associates (Hasselt, België) zich als een meedenkende partner die alle betrokken partijen ondersteunt om hun doelen te realiseren. Daarvoor hanteert AB Associates een projectmatige aanpak met aandacht voor een strikte planning en nauwgezette opvolging, zodat projecten binnen budget en volgens de afgesproken timing kunnen worden gerealiseerd.

Vertrekkend van het ontwerpplan van de architect, werkt het rekenteam van AB Associates een constructief ontwerp uit. Daarvoor wordt al 15 jaar lang de BuildSoft rekensoftware gebruikt. Tijdens het rekenen is de link met de praktijk nooit veraf, en wordt veel aandacht besteed aan de uitvoerbaarheid van de uitgewerkte oplossingen. Daarom ook vertalen de beton- en staaltekenteams van AB Associates alles nauwgezet in praktisch toepasbare, makkelijk leesbare en gedetailleerde uitvoeringsplannen.

AB Associates werd in 1999 opgericht door Kurt Vandecan en Frank Vanermen, met een focus op projectmanagement, veiligheidscoördinatie en tekenwerk. Sinds de komst van Phil Melard in 2003 als derde vennoot, speelt constructief rekenen een steeds grotere rol binnen de activiteiten van AB Associates, dat ondertussen is uitgegroeid tot een ingenieursbureau met 17 medewerkers (waaronder 8 ingenieurs, 3 betontekenaars en 3 staaltekenaars). Om de verdere groei van het team te ondersteunen trad Koen Vertessen in 2017 toe als vierde vennoot.

Het projectportfolio van AB Associates is bijzonder uitgebreid en divers, en omvat zowel nieuwbouwprojecten als renovaties. AB Associates is actief op het vlak van appartementsbouw, utiliteitsbouw (kantoorgebouwen, politiekantoren, schoolgebouwen, woonzorgcentra, …) en werkt met behulp van de BuildSoft rekensoftware creatieve oplossingen uit in staal, beton en hout.

BuildSoft customer since
BuildSoft software:

Other projects