abass_politiezonebdm
abass_politiezonebdm_diamonds

Alles begint met het uitzetten van krachtlijnen

Architecturale meerwaarde dankzij een doordacht constructief ontwerp

“Persoonlijk vind ik het hoofdkantoor van de politiezone Balen-Dessel-Mol (een ontwerp van LAVA Architecten) een mooi voorbeeld van de betonprojecten die we met AB Associates uitvoeren” zegt Phil Melard. “Een betonskelet volgens een strak stramien wordt gecombineerd met vloerplaten in gewapend beton die dragen in 2 richtingen. Maar om het geheel een architecturale meerwaarde te geven en het strakke stramien te doorbreken creëerde de architect binnen het gebouw een vide door de vloerplaten over een of meer verdiepingen weg te knippen. Daardoor krijgt het betonskelet een prominente rol toebedeeld in de binnenruimte, en kan je als bezoeker als het ware zien hoe dit gebouw constructief functioneert.

Bij elk rekenproject dat we met AB Associates aanvangen is dat trouwens de eerste stap: het architecturaal ontwerp bekijken door een andere bril en vertalen naar een functioneel structuurschema. Vertrekkend vanuit het architectuurplan vormen we ons een beeld van hoe alles hoort te werken, en hoe we dat gaan mogelijk maken. We zetten als het ware de krachtlijnen uit, iets wat je in deze context wel letterlijk mag interpreteren. Wat zijn de hoofddraagrichtingen? Waar zitten de vaste punten in de structuur? Waar kan ik rekenen op een inklemming? Welke elementen werken op trek, welke op druk?

Op die manier vormen we ons een goed beeld van waar we met het constructief ontwerp naar toe willen, en hoe we rekenmatig te werk zullen gaan. Is de structuur dermate complex dat een 3D berekening onontbeerlijk is, dan kiezen we uiteraard steeds voor een allesomvattende 3D aanpak met onze Diamonds rekensoftware. Kunnen we echter de structuur schematiseren tot een geheel van afzonderlijk te berekenen componenten, dan bouwen we Diamonds rekenmodellen voor elk van die componenten.

Het betonskelet krijgt een prominente rol toebedeeld in de binnenruimte van het politiekantoor Balen-Dessel-Mol, zodat je als bezoeker kan zien hoe dit gebouw constructief functioneert (© LAVA Architecten). Met Diamonds werden wapeningen en doorbuigingen op lange termijn berekend voor de vloerplaten op basis van 2D plaatmodellen.

Dat is dan ook de aanpak die we gehanteerd hebben bij het constructief ontwerp van het politiekantoor Balen-Dessel-Mol. Zo hebben we enerzijds gewerkt met een Diamonds rekenmodel voor het dragend betonskelet, en anderzijds met Diamonds rekenmodellen voor de afzonderlijke vloerplaten.

Bij elk rekenproject houden we altijd heel goed de uitvoering in het achterhoofd. Bij de berekening van betonstructuren is in dat opzicht een belangrijke rol weggelegd voor de doorbuigingen op lange termijn. Met Diamonds kunnen we die doorbuigingen op een realistische manier berekenen, rekening houdend met kruip van het beton en met de effectief geplaatste wapening. Dit soort informatie betrouwbaar kunnen berekenen is ook voor de afwerking van het gebouw van groot belang, omdat steeds de nodige toleranties voorhanden moeten zijn wanneer bijvoorbeeld grote glaspartijen worden geplaatst.”

Nauwgezet werken en rekenen

“Architectuurplannen lezen en constructief interpreteren is bij elk project van groot belang” besluit Phil Melard, “om de dragende structuur te laten werken op de juiste manier en om rekenmodellen te bouwen in functie daarvan. Sinds 2003 gebruiken wij daarvoor de rekensoftware van BuildSoft, net omdat die ons in staat stelt onze ideeën vlot te vertalen naar goede constructieve concepten en vervolgens die concepten op een efficiënte manier af te toetsen.

Doorheen de jaren is de rol van de constructief ingenieur in het bouwproces trouwens steeds belangrijker geworden. Met AB Associates zijn we goed georganiseerd om onze rol op te nemen in dat proces: een sterk team, prima rekentools en een consequente manier van werken. Onze technische projectfiches documenteren bijvoorbeeld alle technische aspecten die van belang zijn voor het rekenwerk. Zo kunnen we niet alleen een consequente en systematische aanpak garanderen voor al onze projecten, maar zorgen we er ook voor dat iedereen binnen het AB Associates team altijd transparant toegang heeft tot alle technische projectinformatie. Uiteraard kunnen we op die manier een pak efficiënter werken, maar bovenal kunnen we onze klanten een betere dienstverlening garanderen.”

AB Associates

Binnen de driehoek van bouwheer, architect en aannemer positioneert AB Associates (Hasselt, België) zich als een meedenkende partner die alle betrokken partijen ondersteunt om hun doelen te realiseren. Daarvoor hanteert AB Associates een projectmatige aanpak met aandacht voor een strikte planning en nauwgezette opvolging, zodat projecten binnen budget en volgens de afgesproken timing kunnen worden gerealiseerd.

Vertrekkend van het ontwerpplan van de architect, werkt het rekenteam van AB Associates een constructief ontwerp uit. Daarvoor wordt al 15 jaar lang de BuildSoft rekensoftware gebruikt. Tijdens het rekenen is de link met de praktijk nooit veraf, en wordt veel aandacht besteed aan de uitvoerbaarheid van de uitgewerkte oplossingen. Daarom ook vertalen de beton- en staaltekenteams van AB Associates alles nauwgezet in praktisch toepasbare, makkelijk leesbare en gedetailleerde uitvoeringsplannen.

AB Associates werd in 1999 opgericht door Kurt Vandecan en Frank Vanermen, met een focus op projectmanagement, veiligheidscoördinatie en tekenwerk. Sinds de komst van Phil Melard in 2003 als derde vennoot, speelt constructief rekenen een steeds grotere rol binnen de activiteiten van AB Associates, dat ondertussen is uitgegroeid tot een ingenieursbureau met 17 medewerkers (waaronder 8 ingenieurs, 3 betontekenaars en 3 staaltekenaars). Om de verdere groei van het team te ondersteunen trad Koen Vertessen in 2017 toe als vierde vennoot.

Het projectportfolio van AB Associates is bijzonder uitgebreid en divers, en omvat zowel nieuwbouwprojecten als renovaties. AB Associates is actief op het vlak van appartementsbouw, utiliteitsbouw (kantoorgebouwen, politiekantoren, schoolgebouwen, woonzorgcentra, …) en werkt met behulp van de BuildSoft rekensoftware creatieve oplossingen uit in staal, beton en hout.

BuildSoft customer since
BuildSoft software:

Other projects