cobe_duthoo
cobe_duthoo_diamonds

Duthoo productiehal & kantoren, Zwevegem

Een project dat volgens Cobe projectingenieur Bruno De Maegd mooi de aanpak van Cobe illustreert is de nieuwbouw voor Duthoo, een producent van poederlaksystemen voor aluminium. Dit nieuwbouwproject is een ontwerp van Govaert & Vanhoutte Architects, en bestaat uit een productiehal en belendende kantoren. “Constructief gezien zijn het industriële deel en het kantoorgebouw, op de fundering na, volledig van elkaar gescheiden door een brandcompartimenteringswand,” zegt Bruno. “Om die reden hebben we gewerkt met afzonderlijke 3D-modellen voor de productiehal en het kantoorgebouw.

De dragende structuur van de productiehal bestaat uit een reeks betonkolommen die zijn ingeklemd ter hoogte van de fundering. Het dak van deze hal wordt gedragen door spanbetonliggers die worden ondersteund door de betonkolommen. Hoewel de spanbetonliggers aanzienlijke drukkrachten overbrengen op de betonkolommen is vooral de windbelasting bepalend voor de dimensionering ervan. Om die reden werden de spanbetonliggers niet expliciet opgenomen in de geometrie van het Diamonds rekenmodel, maar werden zij vervangen door een reeks starre koppelingen tussen de bovenuiteinden van de kolommen. De belasting afkomstig van de dakconstructie en de spanbetonliggers werd herleid tot puntkrachten bovenaan de betonkolommen.

Helemaal vooraan in de productiehal is aan één zijde een open ruimte voorzien op het gelijkvloers. De afwezigheid van de betonkolommen wordt daar opgevangen door een stalen vakwerkligger die aan de ene zijde wordt ondersteund door een betonkolom en aan de andere zijde uitkraagt boven een dwars geplaatste betonwand. De belasting afkomstig van de dakconstructie en de tussenvloer wordt ingeleid via de boven- en onderregels van de vakwerkligger.

Hoewel de uiteindelijke dimensionering van deze vakwerkligger werd uitgevoerd met behulp van het Diamonds 3D-model, hebben we een eerste constructief ontwerp gerealiseerd op basis van een eenvoudig 2D-model. Eigenlijk werken we in heel wat projecten op die manier. We bouwen een 3D-model om het overzicht te bewaren over het geheel en om een coherent en economisch constructief ontwerp te realiseren, maar we maken daarnaast ook gebruik van afzonderlijke 2D-modellen voor individuele componenten van het ontwerp. Die aanpak zorgt ervoor dat we optimaal voeling houden met hoe de structuur werkt, en dat is essentieel als je een duurzame oplossing wil uitwerken.

Het kantoorgedeelte vooraan bestaat uit een skelet van betonkolommen in combinatie met een staalconstructie ter ondersteuning van het dak. De vloerplaat van de eerste verdieping en de funderingsplaat zijn ter plaatse gestorte betonplaten. Uiteraard worden ook die met Diamonds berekend. Daarbij gaat het niet alleen om de berekening van de wapeningssecties, maar ook om de berekening van de gescheurde doorbuiging. Mooi is dat we daarbij perfect de Diamonds plaatmodellen kunnen vervolledigen met informatie over de praktische wapening, zodat de berekening van de gescheurde doorbuiging een realistische inschatting geeft van de doorbuiging die in de praktijk mag worden verwacht.”

Cobe

Cobe (Consultants building & engineering) is de perfecte partner voor elk project waarin constructieve aspecten bepalend zijn voor een sterk architecturaal ontwerp. Dit bouwkundig studiebureau, dat in 1999 werd opgericht door ir.-arch. Koen Van Nevel en ir. Katrien Dobbelaere, is ondertussen uitgegroeid tot een team van 20 ingenieurs en modelleurs die dagdagelijks instaan voor economische en duurzame constructieve oplossingen.

“Samenwerking en interactie staan centraal in onze aanpak,” verduidelijkt Koen Van Nevel. “Een van onze grote troeven is dan ook dat Cobe zich als raadgever structuur heel vlot kan inschakelen binnen zeer diverse bouwteams. Op basis van overleg met alle bouwpartners werken onze ingenieurs realistische oplossingen uit. Eenvoud van uitvoering staat daarbij altijd voorop.

Sinds de beginjaren van Cobe maken wij gebruik van de BuildSoft rekensoftware. Die rekensoftware is altijd bijzonder toegankelijk gebleven, ook al zijn de mogelijkheden sterk geëvolueerd gedurende de afgelopen 20 jaar. Diamonds is dan ook een product waarmee zowel junior als ervaren projectingenieurs creatieve oplossingen kunnen uitwerken binnen zeer uiteenlopende projecten.”

BuildSoft customer since

Other projects